Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Gondolatok Nagykovácsi tervezett településközpontja, egy elodázott CBA beruházás és a zero waste mozgalom összefüggésében.

Nagykovácsi népessége az elmúlt 13 év alatt (2006–2019) közel kétszeresére, lakásszáma másfélszeresére emelkedett. A település lakóterülete a rendszerváltás előttihez képest majdnem háromszorosára változott.

Nagykovácsi népessége az elmúlt 13 év alatt (2006–2019) közel kétszeresére, lakásszáma másfélszeresére emelkedett. A település lakóterülete a rendszerváltás előttihez képest majdnem háromszorosára változott. Míg a község súlypontja valamikor a Kolozsvár tér volt, mára ez, a településszerkezet átalakulásával a Kossuth Lajos utca Tisza István tér és Kastély közötti szakasza mellett a Nagyszénás utca – Bánya utca – Kaszáló utca – Kazal utca által határolt területet jelenti. A főutca menti hagyományos beépítés fokozatosan átalakult mind városképi megjelenésében, mind funkciójában. Egyre több porta utcai frontján alakítanak ki kisebb üzleteket, így ez a terület jelentős gyalogos és autós forgalmat is bonyolít, és a parkolás kifejezetten problémás. A lehetőségek végesek, a bővítésre itt kevés hely van.

A megnövekedett lakosszám miatt a község oktatási intézményei is nagyon telítettek, folyamatos bővítésre van szükség, melynek teleklehetőségei is korlátozottak. Az önkormányzat lassú, hosszú évekig tartó, sziszifuszi munkával és nem kis áldozattal szerezte meg az új településközponti terület tulajdonjogának nagy részét, amelyre így elhelyezhette az új 6 csoportos óvodát és bölcsödét. Ugyanitt később egy településközponti kereskedelmi és szolgáltató terület fejlesztésére egy hektárnyi ingatlant el is adott – ismert a történet, alapfokú oktatási intézményeinek bővítésére kellett a forrás. Ezen területen épült volna meg az elhíresült Linum udvar, melyet a Cinke Egyesület vezetésével a lakossági összefogás egyelőre megakadályozott. Jelenleg a helyzet úgy áll, hogy a beruházó Pilisvörösvár Invest Kft végül pert nyert, így a 2017-ben építési engedélyt nyert tervek alapján hamarosan megkezdi az építkezést. Azt, hogy mit fog építeni, csak sejthetjük, mivel csak váltakozó információkat adnak így az engedélyes tervek az ÉTDR rendszerben megtekinthetők.

Több kérdés felmerül ma, a 2019-es év végén, az önkormányzati választások felhevült vitái után. Erről szeretnék írni.

Nagykovácsi Településszerkezeti Terve-részlet: településközpont (Forrás: www.nagykovacsi.hu)

Új településközpont Nagykovácsiban

A főépítész által kijelölt terület a település szerkezeti középpontja. Adottságai kiválóak – szép napos, sík, füves terület, fejlesztésre alkalmas. Közel az iskola – amelynek a telkét már kinőtte az intézmény, ezért a községi műfüves spotpályát és a mellette ötletszerűen elhelyezett egyéb sportlétesítményeket az iskolai tornaórákba is be lehet vonni, amelyre igen nagy szükség van. A lakosok közkedvelt tere lett az egyelőre beépítetlen füves mező, kutyások kedvenc találkahelye, apák és gyermekeik sárkányt eregetnek, kaszálás után remek szórakozás a szénabála, sorolhatnánk... Itt épült fel a református közösség csodaszép temploma és parókiája is, melyhez gondozott kis tér is kapcsolódik. Felmegyünk a Nagyszénásra és jó ide letekinteni, talán innen látszik a legjobban, mennyire szükség van erre a lélegzetvételre, ami itt kialakult.

Csak egy dolog hiányzik:
a településközpont terveiben megformált Nagykovácsi jövőképe.
Úgy érzem egyik sincs, ezért egyik sincs.

  • Így történhetett meg, hogy kihasítottunk belőle egy telekrészt és eladtuk „alig feltételekkel”, átgondolatlanul egy plázaépítőnek.
  • Így fordulhatott elő, hogy egyszer csak kialakítottunk rajta egy minden ésszerűségnek ellentmondó parkolót, csak azért, mert szükség volt rá.
  • Így fordulhatott elő, hogy egyszer csak épült rajta egy műfüves pálya öltöző, wc és egyebek nélkül.
  • Aztán mellé rakódott néhány szabadtéri torna eszköz. Aztán még néhány.
  • Most éppen alapoznak egy kosárlabda pályát. Mert felajánlottak egy ingyen kosárpalánkot...

Mi, az ÖsszeKOvácsoló Egyesület tagjai azt gondoljuk, hogy ebben az évben haladéktalanul el kell készíteni Nagykovácsi új településközpontjának tervét, és mindaddig amíg elfogadást nem nyer, nem lehet ezen a területen további kisebb és nagyobb beruházásokat megvalósítani, semmilyen szükségből. Településünknek ez az egyetlen valódi fejlesztési területe, ezért olyan nagy a közös felelősségünk és egyetértésünk a jól átgondolt kialakításban. 2014-ben egy széleskörű közösségi tervezés valósult meg Nagykovácsi fejlesztési koncepciója kidolgozása kapcsán, mely dokumentumok a községi honlapon megtekinthetőek. Ezt a közösségi munkát folytatva lehetne a településközponti terv kialakítását megkezdeni.

LINUM udvar tervezett beruházása

Nagykovácsi tervezett Linum udvar tervei – alaprajzok, homlokzati tervek (forrás: ÉTDR felület, 2019. augusztus)

Nem titkolom, hogy nem vagyok ennek a beruházásnak a lelkes rajongója. Elhibázottnak tartom az elhelyezését és a nagy­ságát. Kifejezetten aggaszt az árufeltöltésének és a parkolásának a tervezett biztosítása, a környező utcákra vonatkozó általános terhelés megnövekedésének a kockázata. Mindamellett belátom, hogy Nagykovácsiban szükség van az élelmiszervásárlás biztosításának bővítésére és ezzel együtt olyan helyszín találására, amely kényelmes és biztonságos parkolást tud biztosítani az ide érkezőknek, továbbá jól megközelíthető a gyalogosoknak, kerékpárosoknak is. Szerencsétlen dolognak tartom az ingatlan korábbi átgondolatlan értékesítését és szerencsésnek azt a tényt, hogy idáig nem kezdődött meg az építkezés.

A választási kampány során sok vélemény ütközött ezzel kapcsolatban, amelyben egyrészt nagyon szerencsés volt, hogy sokan mélyen elgondolkodtak az apró részleteken is. Másrészt szomorú volt, hogy kevés pontos információt kaptunk az önkormányzattól, illetve, hogy a viták gyakran nem túl kulturált mederben folytak, kimerültek az egymás sértegetésében. A Cinke Egyesület 2015-ben nagy erőkkel aláírásgyűjtést végzett, és az általuk közzétett adatok szerint közel 1500 aláírást gyűjtöttek, mely alapján több alkalommal népszavazás kiírását kezdeményezték. Ezek jogi problémák felmerülése miatt nem valósulhattak meg.1 Ezért a mai napig nem tudni pontosan, hogyan is vélekedik erről a település teljes, véleményformáló közössége. A facebook nem szavazatszámláló eszköz.

Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület célja az, hogy ismét megkérdezze a lakosságot erről a kérdésről olyan módon, amely tartalmában és jelentőségében felér egy népszavazással, de nem kerül komoly költségbe és nem kell hozzá a hivatal engedélye.

Ezért január első napjaiban minden háztartásba eljuttatunk egy papír alapú kérdőívet, amelyben kikérjük véleményüket.

A kérdőívek egyéni számot kapnak, ezért azonosíthatóak lesznek abban a vonatkozásban, hogy minden háztartás egy véleményt fog jelenteni. A kérdőíveket az azonosító alapján online is ki lehet majd tölteni. Reményeink szerint, ha elegendően részt vesznek ebben a programban, széleskörű és alapos véleményt kapunk mind a településközpont, mind a települési élelmiszerbolt igényével kapcsolatosan. Egy ilyen dokumentummal a tarsolyunkban talán érdemben és tisztelettel tudunk egymással beszélni, elkezdhetjük a közös munkát a jövőépítés területén, egyúttal kifejezésre tudjuk juttatni közös akaratunkat mind az önkormányzat, mind a beruházó felé. Lett légyen az bármi is!

Zero Waste mozgalom

A közelmúltban egyesületünk néhány tagjával részt vettünk a NATE szervezésében megvalósult teleplátogatáson, a Pusztazámori Hulladéklerakóban. Ide szállítják a főváros és a környék napi hulladékát, azt, amit nem égetnek el. Naponta 100 tonna szemetet. A telep működése rendezett, a technológiai fegyelem láthatóan be van tartva, tulajdonképpen megnyugodhatunk, minden rendben megy. Csak a projekt elejével van a gond: a szemét termeléssel. Mert azt nem szabad elfelejteni, hogy amit itt leraknak hulladékot és szépen betakargatják és látszólag hosszú évek kemény munkájával láthatatlanná teszik, az még szemét marad mindhalálig. És ha ez megtelik, akkor újat kell kezdeni. 25 év alatt telik meg. További 25 évig gondozzák.

A szemetet viszont mi termeljük.
ZERO WASTE
Erre csak ezt lehet tehát mondani.
Törekedjünk rá, minden erőnkkel, minden percünkben, minden tevékenységünkkel!
Keressük a megoldásokat!

Milyen megoldások kínálkoznak? Azt gondolom nagy szerencsénk van, hogy még nem épült meg a plázánk. Így nem kell elbontani, hatályon kívül helyezni. Közel 7 év telt el a Linum udvar első terveinek elkészítése óta, gondoljuk végig mennyit változtak azóta a vásárlási szokásaink:

  • egyre többen használjuk az online lehetőségeket,
  • újra piacra járunk, ahol a kosarunkba rakjuk a kiválasztott és kialkudott árut,
  • létrejött Nagykovácsiban is a zerowaste csoport, keressük a csomagolásmentes megoldásokat
  • szeretjük a kis boltokat, ahol személyre szabottabban tudunk vásárolni.

Át kell gondolnunk tehát, mit engedünk építeni legszebb és legértékesebb területünkre, milyen élelmiszerboltra van valójában szükségünk, milyen megközelítéssel és hol.

Köszönöm figyelmüket és arra kérem Önöket, hogy töltsék ki a januárban postaládájuba kerülő kérdőívet, formáljunk közösen véleményt településünk fontos kérdéseiben! Egyúttal szívesen várjuk írásos reflexióikat az elmondottakkal kapcsolatosan a magazin@osszekovacsolo.hu e-mail címre.

Kósa Emőke képviselő, ÖsszeKovácsoló Egyesület


1 A 2019. novemberében írt cikkben javítást tettünk az Önkormányzat kérésére.

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!