Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Faluközpont és Linum udvar kérdőív kiértékelése

Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület a 2019-es önkormányzati választásokat követően azonnal nekilátott azoknak a jövőépítő feladatoknak, melyek településünk mindennapi életét meghatározzák. Elsőként a tervezett és kialakuló új településközpont területét vettük a figyelem középpontjába.

Szakembereink segítségével összeállítottuk a Faluközpont és Linum udvar szerepére és kialakítására vonatkozó kérdőívet, melyet 2020 januárjában önkénteseinkkel eljuttattunk minden háztartásba. Örömünkre szolgált a sok válasz, melyek még a kérdőívek fogadásának lezárását követően is nagy számmal érkeztek.

Sajnos azonban civil szervezetként már nincs ráhatásunk arra, hogy a válaszok alapján időt nyerjünk és tárgyalhassunk a LINUM udvar beruházójával. Sokunkat meglepetésként ért, hogy most az önkormányzati választások után, márciusban megkezdődik az építkezés. Reménykedtünk, mint oly sokan… Szomorúsággal tölt el bennünket, hogy egy XXI. századi településhez méltatlan ügymenet keretében Nagykovácsi szíve “betonnal lesz kiöntve”. Mindez éppen akkor fog történni, amikor mindennek, mindenkinek a fogyasztás visszafogásáról, a meglévő zöldterületek ápolásáról és védelméről kellene szólni. Amikor meg kellene találni az élhető és szelíd stratégiákat.

Meg kell állapítanunk, hogy ezt az új Faluközpontra és a Linum udvar beruházásra vonatkozó kérdőívet legalább 5 évvel ezelőtt kellett volna elkészíteni. Ez lehetett volna az alapja a tervezett kereskedelmi és szolgáltató épületek beruházási terveinek, az önkormányzat részéről felügyelt, határozott, párbeszéden alapuló, lakossági, civil kontrollal történő megvalósításának (vagy átalakításának, más alternatívák megvizsgálásának). Azonban azt gondoljuk, még most sem késő figyelembe venni a lakosság gondolatait és kívánságait.

A jövőben az ÖsszeKOvácsoló Egyesület minden rendelkezésére álló eszközzel ezen fog dolgozni . Hiszen rövid időn belül lényegében a tervezett Faluközpont teljes területe beépítés alá vonódik: a Linum udvar mellett elindul a bölcsőde bővítése és az iskolaépítés is. A „maradék” terület azonban várhatóan majd valódi közterületként funkcionál és reméljük, hogy még a Linum udvar beruházójával is tudunk fontos részletkérdésekről egyeztetni. Ehhez mindenképpen várjuk a lakosság támogatását, hogy intenzívebben és eredményesebben tudjunk a tervezésben részt venni. Addig is... a kérdőív eredményének összefoglalóját megküldjük az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, továbbá a Linum udvar beruházója részére. Még nem késő, hogy tanuljunk a múlt hibáiból és lássuk, hogy a valódi nyilvánosság nem csak probléma, de támogatás is lehetne.

A terveken mindig lehet módosítani, javítani!


... és akkor lássuk a kérdőív eredményeit:

Faluközpont, mint közösségi tér

A tervezett új faluközpontot a válaszadók többsége egyértelműen egy közösségi térként képzeli el. (1.tábla) Ez legyen közpark, ahol van játszótér, de kulturális térként is működik. A közpark jelleg nem zárja ki, hogy élelmiszerboltok, piac is működjenek itt. De ezek ne egy bevásárlóközpont részei legyenek. Kerülhetnek a faluközpontba egészségügyi intézmények, sportpályák is.

1.tábla - Mi legyen az új faluközpontban?

Területhasználati lehetőségekÁtlagpont
közpark, sétatér, játszóhelyek 4,1
színpad, kulturális tér 3,2
élelmiszer boltok, piac 3,2
gépkocsiparkoló 3,0
sportlétesítmények 3,1
egészségügyi szolgáltatások (pl. rendelő) 3,1
étterem, kávéház 2,7
kereskedelmi szolgáltatások (pl. ruhatisztító) 2,7
oktatási intézmény 2,6
bevásárlóközpont 2,3
iroda, konferenciaterem 1,6
műhely, üzem 1,2
„Véleményük szerint az itt felsorolt területhasználati lehetőségek/funkciók mennyire szükségesek a tervezett faluközpontban? Kérjük értékelje őket 1-5-ig, ahol 1 az egyáltalán nem szükséges, az 5 a nagyon szükséges”.

Egyértelmű elvárás, hogy ez a terület gépkocsival megközelíthető legyen. A parkolót a válaszadók 45%-a szükségesnek tartja.

A Faluközpontra vonatkozó nyitott kérdésre 163 válaszadótól kaptunk nagyon sokféle javaslatot és véleményt. Ezek alapján az elképzelt kulturális- és szabadidőközpont a környezetébe illeszkedő, leülős-beszélgetős találkozóhely parkkal, szökőkúttal, sokféle sportpályával.

A felmérésből az is kiderült, hogy a szolgáltatásoknak - étterem, kávéház, kereskedelmi szolgáltatások - kisebb a támogatottsága. Viszont az elvárt szolgáltatások listája hosszú: legyen uszoda, vendéglő, darts klub, bank, különböző profilú boltok, kormányablak, stb. Aki szükségesnek tartja bevásárlóközpontot, azok között is sokan más, olcsóbb áruházláncot látnának szívesen, vagy a helyi kisvállalkozók támogatását javasolják.

A válaszadók nagyobb része (59%) elfogadja a faluközpont helyszínét, viszont elég jelentős a helyszínt elutasítók csoportja is (38%). Az elutasítás egyik határozottan megfogalmazott indoka, hogy nem illik a szervesen kialakult főutcás falu településszerkezetébe. A válaszok részletesebb elemzése azt mutatja, hogy az új faluközpont helyét érdekes módon inkább a már régebben itt lakók támogatják, tehát az utóbbi két évtizedben letelepedők számára kevésbé fontos ez a látványos fejlesztés.


LINUM Udvar- másképpen

A Linum udvar jövője továbbra is foglalkoztatja a kérdőívet kitöltő, aktívabb lakosokat. Az érdeklődést bizonyítja az is, hogy a válaszadók 70%-a korábban találkozott már a Linum udvar látványterveivel és alacsony volt azok aránya, akik „fogalmam sincs” (8%), „nem érdekel” (3%) válaszokat adták.

Nagy a bizonytalanság viszont abban, hogy milyen létesítményeket tervez a Linum udvarban a beruházó. Azt a többség tudja, hogy itt CBA Príma áruház lesz (88%) és ismeri azt a korábbi tervet is, amely szerint a Polgármesteri Hivatal ide költözne (74%). Viszont sokan jelölték meg, hogy itt elérhetők lesznek lakossági szolgáltatások (53%) és épülnek irodák is (41%).

A faluközponthoz hasonlóan nagy megosztottság látható abban a kérdésben is, hogy itt épüljön-e meg a Linum udvar. (2.tábla). A válaszolók 41% egyetért, vagy teljes mértékben egyetért vele, míg 58% ellenzi. Közöttük legtöbben máshová tennék a bevásárlóközpontot (37%). Eltérő választ adtak azok akik már 1990 előtt is itt laktk és az újabban beköltözők. A régebben itt lakók háromnegyede egyetért azzal, hogy a tervezett faluközpontban legyen a Linum udvar, míg az utóbbi két évtizedben beköltözők között pedig átlag feletti az ellenzők aránya.

2.tábla: A Linum udvar elfogadottsága

Válaszadók megoszlása
teljes mértékben egyetértek23,6%
egyetértek 16,8%
nem értek egyet, jobb lenne máshol 36,5%
egyáltalán nem értek egyet, szerintem erre nincs szükség 21,3%
nem tudom 1,8%
Összesen 100,0%
Mennyire értenek egyet azzal, hogy a tervezett faluközpontban épüljön meg a Linum udvar, mint bevásárló és szolgáltató központ?

A nyitott kérdésre 155-en válaszoltak. Közöttük az Linum udvart elutasítók szerint az egyik alapvető probléma a CBA magas árai. A Linum udvarban lakossági szolgáltatókra, vendéglátó helyekre és sportlétesítményekre lenne leginkább szükség. Többször elhangzott az a vélemény is, hogy inkább a Főutcát kellene rendbehozni és a kis boltokat kellene megtartani.

A Linum udvar elhelyezéséről és építészeti megoldásairól is határozott véleménye van a válaszadóknak. A Linum udvar jövőjét alakító szempontok között elsődleges, hogy a bevásárló központ biztonságosan megközelíthető legyen kerékpárral és gyalog. A válaszadók kétharmada szerint a Linum udvar terveinek véglegesítésekor a környező utcák közlekedési terhelhetőségét és más forgalomtechnikai szempontokat figyelembe kell venni. Konkrét észrevételként azt fogalmazták meg, hogy Szeles utca-Bánya utca elágazás veszélyes, a Pók utcában hiányzik a járda, a gyerekintézmények túl közel vannak. A problémák megoldását mélygarázzsal, a helyi közlekedési szokások átalakításával vélik megoldhatónak.

A közlekedéssel összefüggően a környezeti hatások (levegőszennyezés, zajterhelés) is nagyon fontos szempont volt. A nyitott kérdésre megfogalmazott vélemények szerint a tervezett épület tájidegen, nem környezetbarát, mert terheli a környezetet (fűtés, hűtés).

Ezen szempontok érvényesítését várják el az kérdőívet kitöltők az önkormányzattól. A válaszokból egyértelműen látszik, hogy számukra nem elfogadható amennyire az eddigiek során figyelembe vették ezeket a közlekedési, környezeti, építészeti elvárásokat. Legnagyobb az elégedetlenség a 2011 után ide költözők között (59%). De a válaszolók egyötöde szerint minden rendben van a tervekkel, közöttük is elégedettebbek a régebben itt lakók.

A bevásárlóközpont szükségességének megítéléséhez fontosnak tartottuk azt is, hogy a vásárlói igényekről is képet kapjunk. A válaszok alapján az látható, hogy legtöbben a csomagolásmentes vásárlás iránti igények növekedését várják. (3.tábla) Sokuk szerint azonban ezzel együttjár majd az online vásárlás terjedése is. A válaszok 39%-a szerint egyébként kis boltokra továbbra is szükség lesz a faluban, a település különböző részein. Itt is látható a nagyáruházak iránti igény, a válaszok közel negyede (24%) szerint a lakosság növekedése miatt erre szükség van.

3.tábla: Helyi vásárlási szokások változása

Választások száma az összes válaszadó %-ában
egyre nagyobb igény lesz a csomagolásmentes vásárlás lehetőségére 57,2%
uralkodó lesz az online vásárlás 46,5%
több kis boltra lesz szükség a település különböző részein 38,8%
Nagykovácsiban további nagyáruházakra lesz szükség a lakosság növekedése miatt 23,6%
nem érdekel, eddig sem itt vásároltam, és nem is fogok 9,4%
Mit gondolnak arról hogyan fognak megváltozni a helyi vásárlási szokásaink a jövőben? Több válasz is lehetséges.

A válaszadókról

A kérdőívünkre 381 válasz érkezett, elektronikusan (272 darab) és a többi papíron kitöltve. A népességstatisztikai szerint 2627 lakás van Nagykovácsiban, tehát a mintánk 14,5%-os, ami nagyon jó arány. Ha 3,2 fős lakásokkal számolunk (becsült népességszám 8407 fő) és otthon valóban közösen töltötték ki a családok a kérdőívet, akkor a válaszok 1219 fő véleményét tükrözik. A mintában legnagyobb súllyal a 2000 után beköltözők szerepelnek (55%) és ebből következően a háztartások között is a gyerekes, aktív dolgozós családok aránya a legnagyobb. Örvendetes a nyugdíjasok magas aránya, tehát az internetes válaszadás nem riasztotta el őket a kérdőív kitöltésétől.

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők