Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Önkormányzati képviselő vagyok - Kósa Emő - Beszámoló 2019-2024

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019 -es önkormányzati választásokon megválasztott képviselője vagyok. A 2024-es választáson újra elindulok, az ÖsszeKOvácsoló és Cinke Egyesület közös jelöltjeként. Az eltelt időszakról szóló összegző beszámolómat itt is közzéteszem.

A 9 tagú testületben gyakran tapasztaltam elszigeteltséget, melynek legfőbb oka az, hogy a többi képviselő a Polgármester Asszony csapatából került a testületbe. 

Értékelhetném ezt természetesnek is, azonban az én megközelítésem mind a mai napig az, hogy szakmai tudásommal és nagykovácsi lakosként olyan döntéseket segítsek előkészíteni és megvalósulni, melyek Nagykovácsi fejlődését, természeti értékeinek védelmét, az itt élők közösségi érdekeit szolgálják. Képviselői munkám során törekedtem arra, hogy minél jobban megismerjem az önkormányzati feladatellátás struktúráját, a döntések és tevékenységek hátterét, az intézmények dolgozóinak munkáját, munkavégzésének feltételeit. Egyúttal kerültem a felesleges vitákat képviselőtársaimmal és a polgármesterrel, inkább kérdeztem, ha szükségét éreztem illetve megosztottam ellenvéleményemet, ha volt.

Nagykovácsi egy igen nagy település, melyet bármennyire is igyelszünk a romantikusabb “falu” kategóriában tartani, be kell lássuk, hogy városias problémákkal küzd - mind a megnövekedett lakosságszám, mind az általuk felmerülő ellátási igények vonatkozásában. Gondjaink közösek, így megoldásainkban is a közöset kell keresni.

Képviselőként az alábbi főbb témákkal foglalkoztam és azok megoldásait kerestem, működtem közre:

- Idős, elesett korosztály iránti figyelem erősítése - házi segítségnyújtó szolgálat megszervezése, személyes gondozás, segítés Covid idején és a későbbiekben. Ezzel nem vagyok elégedett, mert véleményem szerint több személyességre van szükség az idősebb korosztállyal való kapcsolattartásban, illetve fel kell készülni arra is, hogy Nagykovácsiban is egyre több az idős ember, többféle megoldást kell kínálni mindennapjaik segítésében, a magányosság elkerülésében.

- Helyi esélyegyenőségi program  felülvizsgálatában aktívan részt vettem, ajánlásokat tettem, a program megvalósulását igyekszem figyelemmel kísérni. (Közreműködés Erzsébet tábor programszervezésében, kapcsolatfelvétel a családsegítővel, részvétel éves konferencián, iskolaügy kísérére, ifjúsági- és családos programok szervezése egyesületünkkel, részvétel más programokon).

- Helyi Klímastratégia program egyeztetésében intenzíven részt vettem, igyekszem figyelemmel kísérni a megvalósítás lépéseit. Véleményem szerint a lakosság megértését és bevonódását a stratégiai lépések megvalósításába hatékonyabbá kellene tenni.

- Az ukrajnai háború kitörésével Nagykovácsiba is több család érkezett. Több befogadó család számára igyekeztem segítő információt nyújtani illetve egy menekült család számára kerestünk megfelelő tartós szállás és támogatási lehetőséget.

- Református templom előtti tér világításának kezdeményezése, szorgalmazása 2020-as év költségvetésében, sajnos hiába kaptam többször ígéretet, került be a költségvetés tervezésébe mégis csak idén készült el a kampányidőszakra, kiegészülve a jelenlegi polgármesteri csapat jótékony hídfelújításával.

- Gyalogátkelőhelyek létesítésének szorgalmazása - Teleki-Tisza Kastélynál, Nagykovácsi úton Remeteszőlőssel együttműködve -a kastélynál lévő gyalogátkelőhely 3 év alatt tudott elkészülni, szerencsések vagyunk, hogy komolyabb baleset nem történt. A Nagykovácsi út remeteszőlősi szakasza gyalogátkelő helyeinek kiépítéséhez való hozzájárulást Polgármester Asszony most, a kampányidőszakban vette elő, holott Remeteszőlős kész tervekkel rendelkezett már 2019-ben is, és ennek megvalósításához kérte a segítségünket. Pénzügyi támogatást most sem adtunk. Ezt azért nem tartom korrekt dolognak, mert igaz ugyan, hogy a biztonságos gyalogos átkelések biztosításának kiépítése a remeteszőlősi lakosságnak kedvez, azonban az úton elsősőrban mi közlekedünk, tehát az általunk generált forgalomban kell nekik valahogy átkelni az úton. Humánus és gáláns lépés lenne hozzájárulni egy -egy ilyen projekt megvalósításához, egyúttal erősítené a két település jó kapcsolatát.

- Kastélypark projekt kapcsán a Kerekasztalbeszélgetések aktív résztvevője voltam, így azt gondolom magam is hozzájárultam ahhoz, hogy átgondoltabb jövőkép alakuljon ki a fejlesztés témájában. A kastélypark vezetőségével azóta is jó és proaktív kapcsolatot ápolok, egyesületünk több programjának helyszínt adott illetve együttműködés alakult ki.

- Lelkes támogatója vagyok az olyan szabad ifjúsági eseményeknek, melyek kulturált lehetőséget nyújtanak a fiatalok szórakozására és találkozásaikra. Ilyennek tartom a Kolorado Fesztivált, melyre az elmúlt években mindig ellátogattam, élve a szervező képviselőknek felajánlott informális megtekintési lehetőségével. Csak jó tapasztalatom volt ebben és úgy érzékeltem, hogy megvalósul a felek részéről a kölcsönös igyekezet abban, hogy a budapesti fiatalok körében egyre népszerűbb rendezvény néhány napja elviselhető zajterhelést jelentsen a lakosságnak. 

- Kastélyköz burkolat javításának megvalósulása lakossági kérés alapján.

- Többször szorgalmaztam a P+R és B+R parkolók bővítését a főutca környezetében, sajnos a Polgármesterünk közömbössége miatt odáig sem sikerült eljutnom, hogy az Ady Endre utcai parkoló hatalmas pocsolyáit betömedékeljék vagy egy  közterületi kerékpártároló kihelyezését engedélyezzék.

- KözWC létrejöttének szorgalmazása a településen - egyelőre 1 db készült el a LInum belvásárlóudvarban, korlátozott nyitvatartással. A többi kezdeményezéstől PolgármestereAsszony elzárkózott.

- Lenvirág Park Közösségi tervezésének kezdeményezése 2020-ban, melyet nem teljesen így képzeltem el. Többször javasoltam ennek elindítását, önkntes szakemberek részvételével is, de sajnos nem volt rá fogadókézség. Most a kampányidőszakra ez is előkerült. Kiderült, közösségi tervezésen nem azonos dolgokat értünk. Számomra a megfelelő sorrend az lett volna, hogy elsőként lakossági fórumokon, közös térjátékokon, interaktív módszerek alkalmazásával és a különböző korcsoportok fókuszával kerestük volna meg azokat a legkívánatosabb funkciókat és megjelenési formákat, melyeket el akarunk helyezni a parkban, és az így kialakuló közös gondolatokat adjuk át a kerttervezőnek, hogy öntse formába a gondolatokat. A második szakaszban a tervező vázlatterveit  tárgyalhattuk volna meg közösen, megismerve és megértve a valós lehetőségeket és korlátokat, így hozva közös döntéseket a végleges, megrendelésre kerülő koncepcióról. Véleményem és a szakmai tapasztalatok szerint az így készülő terv könnyebben talál a lakosság aktív támogatására a megvalósításban és a fenntartásban egyaránt.

- Közösségi Költségvetés kezdeményezése - erre a budapesti kerületekben és több vidéki városban elfogadott és jó gyakorlatnak számító, a helyi civilek erőforrásait is hatékonyan bevonó kezdeményezésre a Képviselőtestület részéről sajnos nem volt fogadókézség.  

- Lakossági szerveződésű útépítések szakmai és képviselői segítése - Egyesületünkkel nekifutottunk annak a háttérprogramnak a kidolgozásának, hogy a lakossági útépítésekhez külső támogatói forrásokat is szerezzünk, azonban ez sajnos a covid és az azt követő gazdasági visszaesés miatt nem sikerült. Nagykovácsi Önkormányzata rendelete szabályozza a lakossági útépítések megvalósíthatóságát, melynek nem minden részlete fogadható be könnyen az érintett lakosok számára. Ezért ezekkel a problémákkal kapcsolatosan hozzám is sok kérdés befutott, kiemelten a Cincér utca és Nyúl utca kapcsán. Igyekeztem segíteni, de összességében azt gondolom, hogy a jövőben több mentori segítséget kell adni ezeknek a szerveződő közösségeknek, illetve egy átfogó fejlesztési stratégia kialakítása is szükséges.

- Forgalomlassító párnák kihelyezésének közvetítése - ingyenesen a Waldorf óvodánál, közösségi költségtérítéssel a Rózsa utcában került ilyen műtárgy elhelyezésre. A felkínált lehetőségben sokkal több rejlik, az önkormányzat nem kívánt ezzel élni.

- 2020 őszén az Óbudai Kutyások Egyesületével vettem fel a kapcsolatot, hogy a kialakult jó gyakorlatok átvételével segítsem a helyi kutyások közösségének szerveződését, a megfelelő hely keresését és kialakítását. Sajnos akkor nem sikerült igazán aktív tagokat találni a problémák megoldására, meglehet korai volt a kezdeményezésem. Továbbra is készen állok a szakmai segítség közvetítésére.

- Helyi vállalkozóként magam is érintett voltam a Covid idején fennálló korlátozásokból adódó kereskedelmi és szolgáltatási válságnak és az ebből való igen nehéz kilábalásnak. Több olyan eseményt szerveztünk, melyek ennek áthidalását jelentették, összefogva a többi kerekedővel, segítve egymást.

- Helyi vállalkozóként súlyosan érintett a Kossuth Lajos utca elhúzódó csapadékvízelvezetési munkálatainak megvalósulása és különösen az ezt követő helyreállítási munkák hosszú elmaradása. Ezért vállalkozásunk környezetét magunk tettük rendbe a lehető legrövidebb időn belül, közösségi összefogással.

- Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület tagjaként igyekeztünk feltárni és megismerni Nagykovácsi kereskedelmi szokásait, turisztikai lehetőségeit és elvárásit, melyeket kérdőívekkel és interjúkkal valósítottunk meg és publikáltunk a rendszeresen megjelenő, ingyenes ÖsszeKOvácsoló Magazinban. Ezeket a kutatásokat annak a Jövőképnek a felépítéséhez kívánjuk felhasználni, melyet a 2024-es választásokra mutatunk be, illetve ezt szeretnénk tovább alakítani és megvalósítani a lakosság bevonásával együtt.

- Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület tagjaként Halottak napján emlékező rendezvény szervezését segítettem a temetőbe, Múzeumi Szombat rendezvényünkkel helyi értékeinkre kívánjuk a figyelmet fordítani, magazinunkban megjelenő interjúkkal a helyi identitás alakulását segítjük. A Nagykovácsi Mozi kezdeményezés egy olyan újabb kulturális terület, mellyel a helyben biztosítható minőségi szabadidő eltöltést lehetőségét biztosítjuk - cél, hogy ha már egyszer hazajöttünk, ne kelljen újra útra kelni a városba.

-  Településtervezői hivatásom és érdeklődésem okán sok olyan szakmai fórumon veszek részt, melyen újító, jó gyakorlatokat ismerhetek meg. Minden ilyen találkozás számomra sok ötletet ad, gyakran utánajártam néhány dolognak, igyekeztem közvetíteni ezeket a lakosság és a testület felé, több kevesebb sikerrel: zero waste megoldások, vízvisszatratás, csapadékvízgazdálkodás, városkörnyéki gazdálkodási lehetőségek, önkormányzati működés megújítása, erdei játszóterek, fenntartható turizmus, stb.

- A 2019 óta rendszeresen megjelenő ÖsszeKOvácsoló Magazin főszerkesztőjeként nagykovácsi közéleti témáival foglalkoztunk minőségi színvonalon, saját források előteremtésével. Célunk és célom az volt, hogy alternatívát is mutassunk az önkormányzati Tájolóval szemben, melynek mind szerkezetét , mind önfényező tartalmát erősen kritikusan látjuk.

- Beszámolómban végül megemlítem, hogy 2019 óta csak néhány bizottsági és képviselőtestületi ülésről hiányoztam. Mindegyikre alaposan felkészültem, szüség esetén tisztázó kérdéseket tettem fel. Mindezt nem tartottam volna külön említésre méltónak, hiszen ez megválasztásommal járó vállalt alapfeladatom, de képviselőtársaim Tájolóban megjelent éves beszámolóiban mindig szerepel, így hát jelenjen meg most az egyszer itt is. Az elmúlt időszakban a Pénzügyi Bizottság és a Humánpolitikai, sport, kulturális és környezetvédelmi Bizottság tagja voltam, bár utóbbiban a Klímastratégiát elfelejtették megtárgyalni.

Egy önkormányzati képviselő megítélése bizonyára a látható eredményekkel mérhető. Beszámolóm alapján döntsenek Önök ennek megítélésében. A 2024-es választáson ismét elindulok képviselőjelöltként az ÖsszeKOvácsoló Egyesület és a CiNkE összefogásával létrejött csapat tagjaként. 

Amennyiben bizalmat kapunk egy tudatosan felépített jövőkép és stratégia alapján, a helyi vállalkozók és a lakosság bevonásával megvalósuló fejlődést szeretnénk elindítani, melyet egy korszerűen szervezett hivatali működés tud támogatni.

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!