Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Tölgy utca - Útépítési projekt - Nyílt levél a lakosokhoz

Több irányból tudomásomra jutott, hogy a Tölgy utca 2024 tavaszán tervezett útépítési projektjének megvalósítása megrekedt. Tekintettel arra, hogy szóbeszéd jelleggel az én nevem és képviselői nyilatkozataim és szavazatom is érintve van, úgy gondolom helyesnek, ha leírom az én “szerepemet” ebben az ügyben. Célom elsősorban az, hogy segítsem újraindulni a projektet.

Tisztelt Tölgy utcai lakosok!

Több irányból tudomásomra jutott, hogy a Tölgy utca tervezett útépítési projektjének megvalósítása megrekedt. Tekintettel arra, hogy szóbeszéd jelleggel az én nevem és képviselői nyilatkozataim és szavazatom is érintve van, úgy gondolom helyesnek, ha leírom az én “szerepemet” ebben az ügyben. Célom elsősorban az, hogy segítsem újraindulni a projektet.

A legfőbb tény jelenleg az, hogy Nagykovácsi Önkormányzata Képviselő Testülete 2024. április 18-i testületi ülésén a benyújtott dokumentumok alapján 41/2024 (IV.18.) határozatában úgy döntött, hogy 6 283 688 Ft támogatást biztosít az 1846 hrsz-on jegyzett önkormányzati út Tölgy utcai útépítési közössége által kezdeményezett útépítési beruházási munkáihoz. A határozatban foglalt összeget Nagykovácsi Önkormányzata Képviselő Testülete 54/2024 (V. 16) számú rendeletével a költségvetés beruházási előirányzatok tételek közé átcsoportosította, ezáltal biztosítva a megszavazott összeg megfelelő felhasználhatóságát.

Képviselői szerepem az ügyben: 

Április 16-án a testületi ülés napján felhívott az egyik érintett tulajdonos, hogy aggodalmát fejezze ki a Tölgy utca tervezett útépítési programja megvalósításával kapcsolatban. Több olyan problémát hozott fel, mellyel kapcsolatban a testület elé benyújtott dokumentum nem adott megnyugtató választ. Előadta, hogy a Tölgy utca egyirányú, ezáltal a használata eltér a többi utcától, így nem tartja igazságosnak, hogy az építés költségei csak az utcában lakókat terheljék. Én azt  a választ adtam, hogy az alapján, amit elmondott, talán meg lehet vizsgálni annak lehetőségét, hogy nagyobb támogatást kapjon a közösség. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016 (IX.23.) sz. rendelete foglalkozik a helyi útépítési együttműködésről és az útépítési hozzájárulásról. Ebben a Képviselő-testület egyértelműen rögzítette az önkormányzati hozzájárulás lehetséges kereteit, mely az egyes útépítési közösségek kérelmének elbírálását szabályozza. Így tévesen mondtam azt, hogy vizsgálható lehet a Tölgy utcai támogatás kereteinek a kérdése, mert a jelenleg érvényben lévő szabályozás ezt nem teszi lehetővé.

Ugyanezen rendelet szabályozza a lakossági hozzájárulás kötelezően elvárt mértékét, és a beruházás megvalósulását követően a “nem hozzájárulók” kötelezettségének behajtását. Ez a passzus - szerintem érthetően - igen nehezen fogadható el egy olyan lakos számára, akinek anyagi lehetőségei korlátozottak a beruházás időszakában, vagy akár később. Egyúttal minden csatlakozó számára is, hiszen az ő “más helyett” megemelt teherviselésük a közjóba kerül, visszatérítés lehetősége nélkül. Tekintettel arra, hogy igen magas költségekkel lehet számolni és az egy ingatlanra jutó teher megközelítheti az 1 millió Forintot is, ezt nem mindenki tudja vállalni ilyen rövid távon. Tudomásom szerint ebből származik mindig a legtöbb konfliktus. A rendelet értelmében azok helyett, akik nem tudnak adott időben hozzájárulni a költségekhez a többi tehervállaló között oszlik meg a beruházás teljes díja - melyben az önkormányzati 30%-os támogatás is részt vállal. Az útépítés megvalósulását követően a “nem hozzájárulók” fizetési kötelezettsége kiszámításra kerül és fennmarad, tartozás formájában. Ennek rendezésére fizetési haladék kérhető illetve végső esetben jelzálogként az ingatlanra terhelhető. A tartozás megfizetésének kedvezményezettje a rendelet értelmében az önkormányzat (útügyi alap) - tekintettel a közjó szolgálatára és a terhek közös viselésében vállalt szerepére. 

Nagykovácsi útjainak állapota siralmas. A Zsíroshegyi - volt zártkerti terület - lakóutcáinak nagy része földút, de mindenki láthatja, hogy a település Ófalu részében lévő utcái is felújításra érettek. Az önkormányzati költségvetés szűkös keretei nem teszik lehetővé a probléma rövid időtávú rendezését, ezért jött létre a fenti hivatkozású rendelet, mely a lakosság bevonását kívánja ösztönözni ebben a kérdésben. A lakossági áldozatvállalás tiszteletreméltó és támogatandó, ezt a gondolatot foglalja magába a rendelet 30%-os önkormányzati támogatást kitűző passzusa.

Az előterjesztés másik vitatott kérdése - az érintett tulajdonos megkeresése alapján - az volt, hogy a rendeletben előírt lakossági 70%-os hozzájárulás mennyiben volt meg igazoltan a Képviselő-testületi tárgyalás idején. Tekintettel arra, hogy a szándéknyilatkozat korábban született (2023 őszén) és ebben a tulajdonosok megfelelő arányú aláírásukkal jelezték egyetértésüket és építési szándékukat, az önkormányzatnak nem kell vizsgálnia a további  egyeztetések részleteit. Ennek megfelelően döntött a testület az adott esetben is. Az én tartózkodó szavazatom az információhiányból származott, de a döntést nem befolyásolta.

Ezúton szeretném Önöket bíztatni,  hogy gondolják át újra az önkéntes munkával és sok egyeztetéssel kidolgozott beruházási és pénzügyi feltételeket és lehetőségük szerint éljenek a csatlakozás lehetőségével, hogy megvalósulhasson a Tölgy utca már előkészített, lakossági közreműködésű útépítése.

Nagykovácsi 2024 május 25.

Tisztelettel: Kósa Emő, képviselő
 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!