Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Vélemény és hozzászólások Nagykovácsi Klímastratégiája társadalmasítási dokumentumához

Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület örömmel fogadja, hogy végre elkészült Nagykovácsi Klímastratégiájának társadalmasítási dokumentuma és így megkezdődhet településünkön is az a még tudatosabb közös munka, mellyel az immár elkerülhetetlen klímaváltozás várható hatásaira felkészülünk, illetve próbáljuk mérsékelni azt. Egyesületünk tagjai átolvasták a dokumentumot, egyesületi ülésünkön részletesen megbeszéltük tartalmát és ennek alapján tesszük közzé közösen megfogalmazott véleményünket.

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI KLÍMASTRATÉGIÁJÁNAK KIDOLGOZÁSA, HELYI KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 PROJEKT
2021. február 3.-án közzétett dokumentum

A helyi klímastratégia feladata, hogy az önkormányzat vezetésével a lakosságnak, és az azt sokféleképpen szervező civil szervezeteknek együttesen irányt mutasson és beavatkozási eszközöket biztosítson a mindennapi fenntartható életmód kialakításához és a környezettudatos fejlesztésekhez, valósuljon meg az akár a személyes élettérben, vagy a közösségi tereken.

Sajnálatosan állapítottuk meg, hogy az igen hosszú időt igénybe vevő tervezői munka ellenére a dokumentumhoz nem sikerült a tervezőknek naprakész információkhoz jutni. A helyzetfeltáró vizsgálat alapadatai minimum 5, de jellemzően 10 évesek, illetve részben olyan becsléseken alapulnak, amelyek ezekre az adatokra épülnek mindenféle útmutatás szerint. Ennek alapján erősen megkérdőjelezhető számunkra az adatok relevanciája, nem tartjuk elfogadható kiindulópontnak. Javasoljuk, hogy a dokumentum véglegesítését megelőzően a tervezők dolgozzák át ezt a munkarészt:

 • egészítsék ki az adatokat a közelmúlt méréseiből és nyilvánosan beszerezhető adatokból (pl. Nagykovácsi Gazdasági Programja)
 • jelöljék az adatok forrását, mértékegységét, időbeli vonatkozását (pl. az ÜHG kibocsátásra vonatkozóan sehol nem szerepel, hogy az adott mennyiség (tonna) milyen időszakra vonatkozik)
 • a sérülékeny társadalmi rétegek tekintetében terjesszék ki a települési vizsgálatokat további szempontok szerint. (Itt kell megjegyezni, hogy teljesen esetlegesnek találjuk, hogy a néhány szóban megemlített gyermekszámot követően hosszasan foglalkozik az anyag a munkanélküliek 2010-2015 közötti helyzetével, melynek semmi értelmét nem találjuk, különösen ebben az időtávban, viszont a jelenlegi helyzetre és valódi sérülékeny csoportokra – idősek, egyedül élők, sokgyermekes családok, munkába visszatérő édesanyák, fiatalok – szinte semmilyen elemzés nem készült.)
 • javítsák ki a dokumentumban lévő hibás megállapításokat (pl. Nagykovácsi jó minőségű ivóvízzel rendelkezik – tudvalevő, hogy lényegében nem rendelkezünk jó minőségű ivóvízzel, hiszen Budapestről érkezik ivóvizünk és ezzel is sok probléma jelentkezik az utóbbi időben.)
 • nem tér ki a vizsgálat arra az egyre súlyosabban jelentkező problémára, hogy a településen lévő közterületi és kertek szélén lévő faállomány egyre több gondot okoz az időjárási extremitások során (jegesedés, viharok), melynek helyzetét súlyosbítja az az évek óta fennálló állapot, hogy nem sikerül megoldást találni a feladat orvoslására – konkrétan arra, hogy kinek van joga és kötelezettsége ezeket elvégezni.
 • ehhez kapcsolódik az a probléma is, hogy megállapítandó, hogy a településen a vonalas infrastruktúra vezetékek jó része még mindig légkábelen vezetődik, komoly fennakadásokat okozva bizonyos extrém helyzetekben, illetve a meghibásodások veszélye is nagyobb.
 • nem foglalkozik a vizsgálat Nagykovácsi útjainak állapotával sem, ami pedig egy igen komoly kiindulópont, mind a burkolatlan, mind a rossz minőségű burkolt utak negatív hatásai miatt. Nem ad konkrét adatokat arra vonatkozóan, hogy a település belterületén milyen mértékű a burkolt közterületek aránya, milyen növekedés várható a beépítések további gyarapodásával.
 • nem foglalkozik a vizsgálat a Nagykovácsiban élő egyre gyarapodó létszámú kisállat tartással – konkrétan a kutyákra és macskákra gondolunk, melynek növekvő létszáma és az álltartással kapcsolatos szabályozás is a sérülékenység egyik területe és kiváltója.

Áttekintve a dokumentum intézkedési javaslatait az alábbiakat emelnénk ki, illetve egészítenénk ki további gondolatokkal:

 1. A dokumentum egyik fő megállapítása, hogy a károsanyag kibocsátás 80%-át az épített környezet és ahhoz kapcsolódó életmód hozza létre, különös tekintettel az energiafelhasználás vonatkozásában. Tehát mi, lakosok tehetünk a legtöbbet ennek javítása érdekében. Ezt szükségesnek tartjuk a legmesszebb menőkig kiemelni és a stratégia fő elemeit erre építeni. Szükséges továbbá ennek részleteit és elemeit alaposan kielemezni és minden egyes elemére megoldásokat kidolgozni.
 2. A klímastratégia legfőbb célcsoportja tehát a lakosság. Ezért mihamarabb el kell készíteni ennek a dokumentumnak egy olyan változatát, amely a lakosság számára is érthető fogalmakkal, lényegre törően mutatja meg azokat a cselekvéseket, fejlesztéseket és átalakításokat, melyeket mindannyiunknak szükséges megtenni. Ezt minden lehetséges fórumon kommunikálni kell, és amint lehet élő fórumokon, programokon megbeszélni. Ebben egyesületünk jó szívvel részt vesz a jövőben.
 3. Az intézkedési terv első javaslata a települési KlímaAlap létrehozása és klímareferens kinevezése. Ezeket a törekvéseket üdvözöljük és támogatjuk, egyúttal javasoljuk, hogy jöjjön létre egy Klíma Csoport a lakosság között élő, a téma iránt elkötelezetten érdeklődő és tenni akaró emberekből és civil szervezetkből, melyek a klímareferens munkájához kapcsolódóan segítik az intézkedési terv folyamatos, a társadalom egyetértésével és támogatásával biztosított megvalósulását. Azt gondoljuk nem engedheti meg magának településünk, hogy elhalassza az itt élő sokféle és kiváló szakemberek programba történő bevonását.
 4. Kérjük, hogy az önkormányzat mielőbb mutassa be az intézkedési tervben megfogalmazott szemléletformálási program részletes tervét annak érdekében, hogy a civil szervezetek, intézmények és a helyi szakemberek minél előbb csatlakozhassanak hozzá. Nem tarjuk szükségesnek újabb külső, települési értékeinket és szokásainkat nem ismerő emberek erőteljes bevonását magas költségen, amikor láthatóan sokféle és gazdag kreativitással rendelkező lakos felkérhető ezekben a témákban.
 5. Véleményünk szerint nem foglalkozik elegendő jelentőséggel a dokumentum az épített környezet további növekedésének veszélyeivel, az építési szabályok be nem tartásával, a túlépítkezések és az építési csalások (rejtetten kialakított több lakás) problématikájával és annak megoldatlanságával.
 6. Nagykovácsi hulladékgazdálkodásával fájóan keveset foglalkozik a dokumentum. Véleményünk szerint ez a kérdés kulcsfontosságú minden tekintetben. Nem mindegy mennyi és milyen minőségű hulladékot kell elszállítani településünkről – tekintettel arra, hogy ez is több komponensen keresztül érinti a vizsgált kérdéseket – hulladékszállító autó károsanyag kibocsátása, zajterhelése, forgalomterhelése, hulladék feldolgozása. Ehhez kapcsolódik a települési zöldhulladék gyűjtésének és kezelésének hosszú évek óta elhúzódó megoldatlansága – melyben helyi partnerekre találna az önkormányzat mind gyűjtő és feldolgozó, mind értékesítők vonatkozásában.
 7. Kifejezetten alulértékelt problémaként kezeli a dokumentum a régi szeméttelep problémáját. Ezt javasoljuk hangsúlyosabban kezelni, így talán lehetőség lenne pályázati forrást találni a megoldásra.
 8. Javasoljuk a dokumentum kiegészítését az egyre nagyobb mértékben alkalmazott hőcserélő rendszerű fűtési módok alkalmazásának felmérésével és az azzal kapcsolatosan már jelentkező problémák kezelésével – ezek a hőcserélők folyamatosan zúgnak az előkertekben.
 9. Nem foglalkozik a dokumentum Nagykovácsi legnagyobb intézményeivel (Amerikai Iskola és a jövőben a Teleki Tisza Kastély), azok meglévő és tervezett energia felhasználásával, károsanyag kibocsátásával, forgalom terhelésével stb. Ezt pótolni szükséges.
 10. Hiányoljuk továbbá a természeti környezethez kapcsolódó árkok témájának tárgyalását. Ezek az árkok hosszan barázdálják a Nagyszénás és Zsíroshegy oldalát, természetes vízlevezető és vízelnyelő funkciót biztosítva. A beépített területek növekedésével az árkok település felőli pontjai sok helyütt elépítésre kerültek, vagy legalábbis nem úgy funkcionálnak, mint régen, így a villámárvizek kialakulásakor több problémát okoznak. Szükséges és környezetbarát megoldás lenne az árkokba egyszerű, környezettudatos kialakítású lefolyáslassító gátakat építeni, melyek a lezúduló víz és hordaléka sodródását akadályoznák, lassítanák. Ugyanehhez a kérdéshez kapcsolódik a Nagykovácsi Budapest felőli bejáratánál, az Amerikai Iskolával szemben lévő kvázi vízgyűjtő megújítása és karbantartása.

Fotó: Püpökszilágy, csapadékvíz lefolyás lassító gát (2020, Kósa Emő)

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindezen tervek megvalósításának nyomon követése, éves jelentések készítése az eredményekről és változásokról elhagyhatatlan, melyet ezentúl az éves önkormányzati munka nyilvános beszámolójának részévé kell tenni. Ehhez viszont szükséges, hogy a valós kiinduló adatok is meghatározásra és precíz rögzítésre kerüljenek. Ez a jelenlegi dokumentumban még nem található meg megfelelően.

 Javasoljuk, hogy a társadalmasítás során beérkezett vélemények kerüljenek nyilvánosságra, ezzel is segítve a lakosság ismeretanyagának bővítését és mielőbbi bevonását. Javasoljuk, hogy a nagykovacsi.hu honlap „Helyi klímastratégia” oldalán nyissanak egy felületet, ahova a várhatóan élénken hozzászóló civil szervezetek és lakosok véleményei mindenki számára olvashatóak lesznek.

Reméljük, hogy véleményünk megfogalmazásával hozzájárulunk, hogy Nagykovácsinak jól használható és eredményeket hozó klímastratégiája készüljön és kerüljön elfogadásra.

Nagykovácsi, 2021 március 3.

ÖsszeKOvácsoló Egyesület


 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!