Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

A Kastély ügy - Bakó Judit összefoglalója

Az elmúlt néhány hétben Nagykovácsiban a legnagyobb érdeklődést kiváltó közpolitikai kérdés a "kastély ügy" volt. Fontosnak tartom összefoglalni tényszerűen, hogy eddig mi az ami tudható, mert az ügyben érintett szereplők vagy nem álltak ki a nagy nyilvánosság elé, vagy sokszor megszólaltak, de tényleges információt nem szolgáltattak.

1.Képviselő-testületi határozat 10/2020. (I. 30.): Döntés a HÉSZ módosításának megrendeléséről a Nagykovácsi Hrsz: 307 és Hrsz: 919/1 – Teleki-Tisza Kastély – ingatlanok tekintetében. A határozat legfontosabb eleme a Helyi Építési Szabályzat módosításának megrendelésében "A módosítás eredményeképpen a beépítési intenzitás nem emelkedhet". Ezt a mondatot úgy értelmezhetjük, hogy van egy jelenlegi beépítettség, mely nem változhat, így a meglévő épületeket lehet felújítani, vagy újjáépíteni. De nem ezt jelenti. A kastély beépítettsége jelenleg sokkal kisebb (3%), mint amit az érvényben lévő HÉSZ megenged (10%), ebből következően építkezni most is lehetséges a park területén. Annyi a kötöttség, hogy a jelenlegi szabályozás szerint vannak területek, ahol nem lehet építkezni és a beruházó ezen szeretne változtatni. Ha megtekintjük az előterjesztés mellékletét, a cserkészek kérelmében már megtalálható "az ingatlan középső részén új outdoor és hitéleti központ fej épület építése”, és a "hotelről" is található hivatkozás, meglévő panzió épület korszerűsítése, átalakítása, és bővítése a cél.


2. Közösségi tervezés. A cserkészek a januári önkormányzati folyamat elindítását követően megkezdték a részletes tervezési munkát, melyhez 2020 nyarán meghívták a lakosságot is, és két alkalmas közösségi tervezést tartottak. Ezeken a nyilvános eseményeken bárki részt vehetett, de kevesen voltunk.


3. 2020. november - a cserkészek a testületnek informatív online eseményen mutatták be a tervezési folyamat adott állapotát - az elképzelt funkciók elhelyezkedését a park területén és a tervezett épületek látványterveit, illetve egyes közlekedési megoldásokat. 


4. 2021. április 1. Az önkormányzat honlapjára közzétételi kötelezettség miatt kikerült a tájékoztatás, hogy megindult a környezetvédelmi hatósági eljárás.(PE-06/KTF/17446/2021) A lakosság szélesebb körben ekkor szembesült a tervekkel, és az önkormányzati kommunikáció szerint az önkormányzat is.


5. Az Összekovácsoló Egyesület a fellelhető információk birtokában tájékoztatási kampányba kezdett, továbbá online kérdőív alapján rövid határidős (április 15-18) felmérést készített, a lakosság általános véleményének gyors szűrésére. 


6. A NATE - az ÖsszeKovácsoló Egyesület támogatásával - ügyfélként bejelentkezett a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósági eljárásába, egyúttal megfogalmazta kifogásait és észrevételeit a Cserkészszövetség által benyújtott dokumentummal kapcsolatban. Csatolta az Összekovácsoló Egyesület kérdőíves felmérésének összefoglalását is. 


7. 2021. április 27. A Polgármester az általa kiválasztott három civil szervezettel (Szépkovácsi, NATE, Összekovácsoló) megbeszélést kezdeményezett, melynek során stratégiai megállapodást kötöttek.


8. A Telex cikkéből (2021. május 6.) vált ismertté, hogy az Önkormányzat 2020-21-ben a tervezési munkafolyamat részese volt, a Főépítész és a településtervező (HÉSZ módosítás készítője) folyamatosan egyeztetett a beruházás képviselőivel, tehát minden részletről tudomásuk volt. Sőt 2020 szeptember 30-án az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a cserkészekkel, melyben rögzítették, hogy a megépülő szolgálati lakások négy bérlőjét majd kijelölhetik és a mindenkori Varázskastély rendezvényre ingyenesen rendelkezésre áll a helyszín. "A Szerződő Felek a hosszú távú kölcsönös együttműködés megvalósítása érdekében a Teleki-Tisza kastély területeire vonatkozóan együttműködnek a Helyi Építési Szabályzat és egyéb településrendezési eszköz szükség szerinti és indokolt módosításában. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jövőben nagyobb intenzitást nyújtanak a terület turisztikai használatának lehetőségéhez."


9. 2021. május 9. A napvilágra került új információk birtokában két civil szervezet, a NATE és az Összekovácsoló Egyesület kilépett a korábban megkötött négyoldalú stratégiai megállapodásból. A megismert előzmények alapján nem látták a garanciáját annak, hogy az önkormányzat részéről a nyílt kommunikáció megvalósul, amely alapja a közös fellépésnek.


10. 2021. május 18. A NATE, az Összekovácsoló, a Crosskovácsi Egyesület és a Csendes Nagykovácsi Hangja Érdekvédelmi Csoport nyílt levelet írt a település képviselő testületnek, hogy vonja vissza a HÉSZ módosítás megrendelését és rendeljen el legalább egy évig változtatási tilalmat az érintett területre. Ennek célja, hogy legyen mód a kastélypark fejlesztési programjának befolyásolására. 


11. 2021. május 21-én Menczer Tamás külügyi államtitkár bejelentette "beszéltem minden illetékes kormányzati szereplővel és a beruházás előkészítését leállítottam". Teljesen érthetetlen, hogy az ügyben semmiféle hivatalos kompetenciával nem rendelkező külügyi államtitkár milyen minőségében tárgyalt. Bejelentésével egyértelművé tette számunkra, hogy a cserkészek, az önkormányzat és a civilek után kastélyügyben ő is szereplővé vált (Menczer Tamás a 2022. Évi parlamenti választásokon a FIDESZ országgyűlési képviselő jelöltje), sőt úgy tűnik, ő az egyedüli aki jelenleg hatással bír az eseményekre. Látszólag a “kastély ügy” első felvonása lezáródott. 12. 2021. június 4. Az önkormányzat kihelyezte honlapjára a “Kastélypark konzultáció” című kérdőívet. Sajnos a lényeges kérdések megválaszolásához szükségesek információkat az önkormányzat nem tette közzé, így úgy gyűjt véleményt, hogy előtte nem tájékoztatta a lakosságot. A lakossági konzultáció örvendetes, de a megvalósítása elhibázott, és a módszertani hiányosságok miatt az eredménye nem lesz értékelhető. 


LEVONHATÓ TANULSÁGOK


1. A cserkészek rosszul mérték fel terveik megvalósításának hatását. Látható, hogy bármilyen beruházás, amelynek építése megváltoztatja a környezeti viszonyokat és üzemszerű működése zavarhatja az itt élőket, éles lakossági tiltakozást vált ki. A tervezési folyamat során nem fordítottak kellő hangsúlyt a lakosság tájékoztatására, terveik nem jutottak el a széles közönséghez, akiktől időben visszacsatolást kaphattak volna. 


2. Az önkormányzat csak akkor lépett fel a tervezett beruházás ellen, amikor éles lakossági felháborodással szembesült. Ezt megelőzően partner volt a tervezési folyamatban. Érthetetlen, hogy egy ilyen nagyságrendű beruházás tervezése több mint egy éven keresztül úgy folyt, hogy az önkormányzat erről szinte semmit nem kommunikált, sőt most azt állítják, hogy alig tudtak róla többet, mint a lakosság. Szükséges lett volna közzétenni, hogy a beruházással kapcsolatban az önkormányzat milyen szerepet tölt be, mit képvisel, és a beruházás megvalósulása érdekében milyen megállapodást tervez kötni. 


A Környezetvédelmi Hatósági eljárás megkezdése előtt az önkormányzat honlapján a HÉSZ módosítást megrendelő testületi előterjesztésen és határozaton kívül semmilyen hivatalos dokumentum nem szerepelt, és fontos dokumentumokat az ügy kirobbanása után sem hoztak nyilvánosságra. 2021. május 19-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be a HÉSZ módosítás megrendelési dokumentumok és az Együttműködési Keretmegállapodás nyilvánosságra hozatala érdekében.


Az adatigénylésre 2021. 06. 02-án megérkeztek a válaszok, melyekből látható, hogy az önkormányzat 2020. 10. 16-án aláírta a HÉSZ módosítás tervezői szerződését. A terv első, partnerségi és lakossági egyeztetési határideje 2020. november vége lett volna, így a képviselőtestületnek 2020. decemberében döntést kellett volna hoznia. A tervek a mai napig nem készültek el, így nem volt mit jóváhagyni, viszont a megrendelést könnyebben vissza lehet vonni. 


3. Bár Menczer Tamás bejelentése után sokan ünnepeltek és pezsgőt bontottak, de a látszat ellenére jelenleg ez nem egy lezárt ügy. Nem tudjuk mi a sorsa a megrendelt HÉSZ módosításnak, nem került visszavonásra a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósági eljárásában hozott döntése és tudomásunk szerint a cserkészek sem tettek írásos nyilatkozatot.
Bízom benne, hogy az eddigi történések alapján, mind a cserkészek, mind az önkormányzat levonja a kellő következtetéseket és a további tervezést a nyilvánosság előtt, a lakosság bevonásával fogja folytatni. 


Egyesületünk honlapján további információkat találhat az alábbi hivatkozáson:  https://www.osszekovacsolo.hu/hu/temak/kastely

Cikkünk az összekovácsoló magazin ötödik számában jelent meg, melyet az alábbi linken olvashat: https://www.osszekovacsolo.hu/hu/magazin

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők