Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Kastélypark Kerekasztal - 1. találkozó

2021. augusztus 23-án került sor az un. Nagykovácsi Kastélypark Kerekasztal egyeztetésre, melyen az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkatársai mellett 10 nagykovácsi civil egyesület képviselői vettek részt az előzetesen meghirdetett regisztrációra való jelentkezés elfogadása alapján. Az eseményről egyesületünk összeállított egy részletes emlékeztetőt azzal a céllal, hogy az érdeklődő lakosság objektív tájékoztatását biztosítsuk. Az emlékeztető tartalmát a rendező fél képviselőjével, Szórád Előddel írásban egyeztettük, kiegészítéseiket elfogadtuk, melyet ezúttal így, teljes terjedelmében közzéteszünk.

A Kerekasztal beszélgetés - az önkormányzati konzultáció lezárását és kiértékelését követően - szeptemberben folytatódik.
Hozzászólásaikat, véleményüket az info@osszekovacsolo.hu email címen szívesen fogadjuk. 

 

Emlékeztető


a Nagykovácsi Kastélypark fejlesztése kapcsán a Magyar Cserkészszövetség és a Lechner Projekt vezetői által megszervezett Kerekasztal találkozóról
1. Találkozó - 2021. 08. 23.


Résztvevők:


Magyar Cserkészszövetség részéről Bedekovics Péter, országos elnök
Lechner Projekt képviseletében Szórád Előd, Sándor Elvira, Klósz Gábor
Nagykovácsi Önkormányzata képviseletében polgármester (Kiszelné Mohos Katalin) és alpolgármesterek 
(Szemesy Barbara, Fegyveres- Fiskál Gábor), továbbá Nagy András képviselő
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal képviseletében jegyző (Grégerné Papp Ildikó), főépítész (Györgyi Zoltán) 
Alapítvány Nagykovácsiért képviseletében Soltész Judit és Vojczek Judit
Crosskovácsi Egyesület képviseltében Bakó Judit
Gróf Tisza István Nemzeti Kör Egyesület képviseletében Janits Béla
Linum Kórus képviseltében Szelényi Nóra + 1fő
Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület képviseletében Lakatos Péter és Csanádi Mária, Bárdos Zsuzsa
Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében 1 fő
Ófaluért Egyesület képviseletében Végh Dóra + 2fő
ÖsszeKOvácsoló Egyesület képviseletében Dóka Tibor és Kósa Emő
Szépkovácsi Egyesület képviseletében Tegzes Endre +1fő
Virágos Park Egyesület képviseletébe Szabadka Gergely +1 fő


A program első részében körbejártuk a kastélyparkot és megtekintettük azokat a helyszíneket, amelyek a tervezett fejlesztésekkel konkrétan érintettek lehetnek – különös tekintettel a parkolók és a tervezett új épületek és objektumok elhelyezkedésére. A bejárás nem érintett minden helyszínt és a tervezett új épületek elhelyezkedése is csak hozzávetőlegesen volt elképzelhető. (Talán szerencsés lett volna, ha a szervezők szalagokkal vagy karókkal jelzik a bejárt tereken a tervezett létesítmények térfoglalását.) Nagyjából megismerhetővé váltak a kivágásra kerülő fák, facsoportok. Ebben a vonatkozásban a séta során több résztvevő részletesebben is érdeklődött a konkrét elképzelésekről (mely fák maradnak meg, melyek kerülnek kivágásra, milyen okból), de alapvetően az derült ki, hogy nincsenek még végleges döntések, bár a tervek erőteljesen determinálják a lehetőségeket.

Ezt követően az egyik nagyteremben megtekinthetők voltak az építési engedélyezésre előkészített tervrajzok, bár a projekt képviselői megemlítették, hogy már vannak tervezett eltérések ezektől. (Melyek - a közelmúltban az önkormányzat megrendelése alapján elkészített botanikai tanulmányterv alapján - visszalépést jelentenek majd az eredeti tervektől, így pl. a parkolók elhelyezése, illetve a kalandpark kialakítása vonatkozásában. Ezeket a módosításokat egyelőre tervrajzi szinten nem tudtuk megtekinteni.)

Mint ismeretes a kastélykert két helyrajzi számon bejegyzett ingatlanon helyezkedik el. Sajnálatos, hogy a bemutatott tervrajzokon is különálló egységenként kerül bemutatásra a két ingatlan, külön tervlapokon, így csupán egy, az ettől ellenkező irányból felrajzolt látványterven látható egyben a kastélykertre vonatkozó teljes fejlesztési javaslat. Mindamellett, hogy a legnagyobb alapterületű tervezett épület (mintegy 2000nm -es outdoor központ) is csak két részletben került ábrázolásra a tervlapokon, egymástól jól elkülönítve. Így egyáltalán nem láthatók és érzékelhetők a terület arányaihoz képest megjelenő épülettömegek. Érthető, hogy az engedélyezési eljáráshoz így kell elkészíteni a terveket, de szerencsés lenne, ha a következő alkalommal látható lenne egy olyan összedolgozott beépítési tervrajz, amely a laikus embereknek is értelmezhetőbbé teszi a projektet.

A program harmadik elemeként indult el a beszélgetés, mely csupán kezdetnek tekinthető az idő rövidsége miatt. Elsőként az írásban is felett kérdésekre kaptunk választ. Röviden összefoglaltuk a kérdéseket és a válaszok lényegét, a helyszínen készített jegyzeteink alapján.

Mikortól indulhat el az építkezés? – egyelőre a tervezési program készül.

Mi az, amit biztosan meg fognak valósítani? – egyelőre a tervezési folyamatot szeretnék lezárni, melyben törekednek arra, hogy a nagykovácsiak által is elfogadható program jöjjön létre. Három céljuk van: elfogadható legyen a helyi közösség számára és támogassa azt, fenntartható legyen és segítse a cserkész szövetség céljainak megvalósulását.

Mitől támogatja ez a program a közösségépítést? – véleményük szerint sok kérdésben, ezt hosszan kifejtették a cserkészet szempontjából. Megemlítették továbbá a helyi közösség számára is figyelmet érdemlő lehetőségek biztosítását, mint turizmus fogadása, közösségi terek, kisiskola termei, park használat.

Fog-e változni a fejlesztések megvalósulását követően a kastélypark nyitvatartása? – terveik szerint alapvetően nem.

Lesznek-e ingyenes szolgáltatások a nagykovácsi lakosok számára? – ahogyan most is van, a jövőben is lesznek. A nem díjmentes szolgáltatások esetében pedig helyi lakos kedvezményeik is vannak.

Milyen alternatívákat tudnak mondani a program csökkentésével és a parkolás egy részének területen kívülre helyezésével kapcsolatosan (annak érdekében, hogy ne a kertet terheljük ezzel a funkcióval)? – Az alternatívákat ezeken a kerekasztal beszélgetéseken kell megtárgyalnunk és közösen elfogadnunk. A parkolásra vonatkozóan egyelőre a jogszabályok szerint jártak el- telken belül kell megoldaniuk. Más megoldást ők egyelőre nem tudnak javasolni, mivel csak ezzel a területtel rendelkeznek. Nem zárkóznak el más, a településsel közös megoldástól, de ennek egyéb problémáit át kell gondolni – közös használatból eredő következmények, mint egyidejűség, karbantartás stb.

Hol tartanak az előkészítéssel? – jelenleg a tervezési folyamat lezárása a cél, a beruházás előkészítése csak ezután kezdődhet, amely egy új folyamat lesz.

Mi a célja a Kerekasztalnak? – face to face megtárgyalni a kérdéseket, nem a közösségi mediákon keresztül üzengetve. Ez egy fórum kell, hogy legyen, mely arra hivatott, hogy a felmerülő kérdésekben korrekten tájékozódjunk és a fejlesztési programban megegyezzünk. 

Hogyan egyeztethető össze a jövedelemfokozás céljából tervezett környezet-és természetrombolás a környezettudatos és természetkedvelő cserkész gondolkodással? – nem tekintenek „pénzgyárként” erre a projektre és nem ők a „fakivágó” csapat. A kivágandó fákat pótolni fogják. A megvalósuló környezetterhelés kikerülhetetlen egy család esetében is, ha nyaralni megy, mégis egy ilyen program mentális és erkölcsi hozadéka talán ellensúlyozza ezt – ezzel a példával magyarázta elnök úr azt, hogy valóban növekszik majd bizonyos szempontból a környezetterhelés, viszont a sok fiatal környezettudatos és pozitív életszemléletre, felelős gondolkodásra való nevelése ellensúlyozni fogja azt. A műszaki vezető kiegészítette ezt azzal, hogy a tervekhez készült környezetterhelési vizsgálatot a Pest megyei Kormányhivatal elfogadta. Megjegyzendő, hogy ezt a határozatot támadta meg bíróságon mind az önkormányzat, mind a NATE, továbbá az, hogy ez a környezetterhelési tanulmány csupán az építkezésre vonatkozó hatásvizsgálatot készítette el, nem pedig a tervezett üzemeltetésre, ami minden bizonnyal más dimenziókat fog hozni.

Milyen programmal tervezik az outdoor központ üzemelését? – főleg a cserkészek fogják használni (már alig várják), vezetőképzések, és egyéb programok, illetve iskolások táboroztatására is helyet adnak majd. Itt az olcsóbb kategóriájú szállásra lesz lehetőség a külső érdeklődőknek és természetesen turisztikai célokat is szolgálnának a vendéglátó egységek. A két fő létesítmény (hotel és outdoor épület) között átjárhatóságot terveznek a szolgáltatásokban, kiegészítik majd egymást a funkciók, mindamellett, hogy más-más célcsoportot igyekeznek majd kiszolgálni a tervek szerint.
Kérdésként merült fel az egyik résztvevőtől a polgármester és a főépítész felé, hogyan lehetséges, hogy a település vezetése korábban „alányúlt” ennek a projektnek és miért nem vizsgálta meg tervezett léptékét a falu szempontjából.

Hol találhatunk ennek nyomára? – válasz nem érkezett.
Elhangzott az is, hogy a közelmúlt eredménye volt a település vezetőségétől azon politikai akarat kinyilvánítása, hogy „Nagykovácsi megtelt”, mely mindenki által elfogadást is nyert. Most ez a terv mégis tovább akarja „tölteni”.

Alpolgármester Asszony kérdése volt, hogy az outdoor központba tervezett funkciók elhelyezésére kiválóan megfelel most is a szintén a Magyar Cserkésszövetség fennhatósága alatt álló Julianna major is, vajon miért nem teszik ezt a létesítményt oda? – a válaszban az itteni fejlesztések szabályozási tervi lehetetlenségére utaltak, amiről főépítész úr tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy ez így van, tekintettel arra, hogy egy adminisztratív hiba miatt az érvényben lévő HÉSZ nem teszi lehetővé a parkban az új fejlesztést. Javítását az önkormányzat vállalta. (Megjegyzés a cserkészek részéről: Az MCSCSSZ tavaly óta kéri a javítást, és az önkormányzat ígéretet tett, sőt a megkötött szerződés szerint 2021 március 31-i határidővel vállalta is, mely még nem történt meg. ) Elmondták továbbá, hogy a park nem a cserkészek tulajdona, továbbá a mostani projekt keretein belül nincs lehetőségük másik területre terveztetni. Természetesen, ha ez változik, készek a cserkészpark bevonására is, azonban meg kell nézni, hogy mik az ottani lehetőségek, hiszen az a terület is természetvédelmi terület, kellő óvatossággal kell kezelni.

Milyen kötelezettségei vannak a Cserkészszövetségnek a kapott ingatlannal és támogatással kapcsolatosan? – a kastélypark ingatlannal kapcsolatosan 15 éves elidegenítési tilalom áll fenn, amely 2014-től datálódik. A jelenleg kapott támogatásból a tervezési folyamatot le kell zárni, a projekt végső terveit ki kell alakítani és építési engedélyt kell rá szerezni.

Résztvevők megköszönték a program szervezőinek a gondos előkészítést és a lehetőség létrehozását, hogy a felmerülő vitás kérdésekről kulturált és reményeink szerint hatékony formában tudtunk beszélgetni. Mindannyian várjuk a folytatást, melyre várhatóan az önkormányzati kastélykonzultáció lezárását és értékelését követően kerül majd sor.

Az emlékeztetőt összeállította: Kósa Emő, ÖsszeKovácsoló Egyesület 
Egyeztetve Szórád Előddel, Magyar Cserkészszövetség, Lechner Projekt
 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!