Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Kastélypark konzultáció - összefoglaló

Nagykovácsi Polgármestere, Kiszelné Mohos Katalin 2021.06.04-én konzultációt hirdetett a Teleki-Tisza Kastélypark tervezett fejlesztése kapcsán, mely folyamat 2021. augusztus 31-én zárult. A konzultáció eredményét Polgármester Asszony 2021.október 7-én tette közzé, melyet kastéllyal foglalkozó oldalunkon dokumentációs jelleggel megosztunk.

ELŐZMÉNY

2021. június 4-én az önkormányzat meghirdette a Kastélypark konzultációt, azzal a céllal, hogy a helyi lakosság véleményt formálhasson a fejlesztési kérdésben, hogy el tudják mondani elvárásukat a kastélypark beruházással kapcsolatban. Az előző önkormányzati vezetés komoly erőfeszítéseket tett a park tulajdonjogának megszerzése érdekében – sajnos sikertelenül - végül a Magyar Cserkészszövetség kapta meg 2013-ban a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum tulajdonjogát. Ekkor a terület már évek óta nagyrészt használaton kívül volt, az épületek és a park erősen leromlott állapotban.

2020 tavaszán civilek és az önkormányzat részt vett a Cserkészszövetség által szervezett közösségi tervezéseken. Ezeknek a rendezvényeknek a helyi civil szervezetek és a lakosság körében is kedvező visszhangja volt. 2020 novemberében érdeklődéssel figyeltük a tervezők online prezentációját a tervezett funkciókról. Az elmúlt időszakban munkatársaink több egyeztetésen is részt vettek, elsősorban a közlekedési, parkolási rendszer kialakítása okán.

A PROBLÉMA

A probléma ott kezdődött, amikor 2021 áprilisában derült égből villámcsapásként értesült a helyi önkormányzat a hivatali kapun keresztül arról, hogy a Cserkészszövetség a Pest Megyei Kormányhivatalhoz jóváhagyásra benyújtotta a fejlesztéshez szükséges dokumentációt. Tették ezt úgy, hogy a tervezett létesítmények és azok elhelyezkedése nem felel meg a helyi építési szabályzat előírásainak, a hatályos településrendezési eszközökkel nincs összhangban.

Olyan beruházások terve került napvilágra, amely figyelmen kívül hagyja a megnövekedett forgalmat, a por- és zajterhelést, valamint azt, hogy a Nagykovácsi Kastélypark helyi oltalom alatt álló terület. A terv nem összeegyeztethető a helyi építési szabályokkal és a településfejlesztési tervekkel. A beruházás nagy mennyiségű egészséges ősfa kivágásával járna, amit még 1000 fa ültetésével sem tudnánk pótolni. Az érintett terület a Budai Tájvédelmi Körzet része, a helyi természetvédelmi hatóság engedélye szükséges bárminemű változtatáshoz, azonban ilyen jellegű megkeresés hozzánk nem érkezett sem a tulajdonos Cserkészszövetségtől, sem a fejlesztő cég részéről.

Hangsúlyozzuk, hogy a park fejlesztése, karbantartása, a műemlék gondozása mindannyiunk közös érdeke, a Kastélypark közös ügyünk.

A kérdésben nyílt, átlátható és lakossági részvételen alapuló döntési folyamatot sürgetünk. Elengedhetetlen az itt élőknek lehetőséget biztosítani arra, hogy beleszólhassanak abba, mi történik a saját lakókörnyezetükben. Ezért tartottuk fontosnak a Kastélypark Konzultációt, amikor valós kérdésekben, valós igényeknek adhattunk hangot.

A kitöltők száma több, mint 1100 fő volt. Mivel a papíralapú kitöltési lehetőség mellett online felületeken is közzétettük a kérdőívet, így olyanok is kitöltötték azt, akik nem nagykovácsiak. Ezeket kontroll kérdéssel kiszűrtük, így a következő adatok kizárólag a nagykovácsiak álláspontját fogják tükrözni.

A helyiek 12,6%-a formált véleményt a helyi konzultáción. Ez magas részvételi adat, köszönjük mindenkinek, aki részt vett a folyamatban.

A válaszadók 33%-a nem, vagy csak részben ismeri a Kastélypark fejlesztési koncepcióját, ezért továbbra is nagyon erőteljes elvárásunk a Cserkészszövetség felé, hogy több csatornán keresztül, a lakosság legszélesebb bevonásával, teljes átláthatóságot biztosítva tervezzék a park jövőjét. A lakosság bevonását, tájékoztatását segítve az októberi Polgármesteri Teadélután témája a Kastélypark lesz.

A válaszadók 71%-a egyértelműen elutasítja a Kastélypark ilyen mértékű fejlesztését. 2020 januárjában a cserkészek által felvázolt tervekben a régi panzió korszerűsítése állt, matracszállás létesítése, 12 lakás építése, melyekből 4 önkormányzati szolgálati lakásként funkcionálna, futókör, erdei tornapálya, játszótér építése és hitéleti kert kialakítása. 2021 áprilisában beadott terv viszont már 51 szobás – 2 épületből álló, 4 szintes szálloda komplexum (étterem, konferenciaterem, wellness) szerepelt a panzió felújítás helyett, összesen 7835 m2 szállásterület épülne, a 12 db szolgálati lakás helyett 15 db. Ezek a véglegesnek szánt elképzelések nem lettek egyeztetve sem a lakossággal, sem az önkormányzattal. Ilyen mértékű beruházást nem támogat sem Nagykovácsi lakossága, sem az önkormányzata.

Megkérdeztük a lakosságot, hogy „tudná-e támogatni a fejlesztést, ha a beruházó csökkentené a tervezett épületek méreteit?”

A válaszadók fele akkor sem tudná támogatni a beruházást, ha csökkentené az épületek nagyságát a Cserkészszövetség, 33%-uk csökkentés esetén tudná támogatni, 14% még bizonytalan.

A lakossági válaszok leginkább abba az irányba mutatnak, hogy olyan fejlesztést támogatnak jószívvel, ami megőrzi a közpark jelleget. A több, mint 1000 válasz közül egyetlen darab sem volt, aki szolgáltatások terén támogatott volna szállodafejlesztést. Teljesen egyértelmű az állásfoglalás: rendezett parkot szeretnének a helyiek, ahhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztést, például vizesblokkok, padok, parkosítás, karbantartás és állagmegóvás, illetve szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúrát: erdei tornapályát a megkérdezettek 50%-a, játszóteret 14%-a ambicionál. Több megjegyzés és kérdésfeltevés irányult arra, hogy mi a biztosíték a pénzügyi megtérülésre, és az eddigi fejlesztések milyen haszonnal jártak?

Az Ady Endre utca elején P+R parkoló kialakításával a válaszadók 57%-a ért egyet, 8% nem tud állást foglalni a kérdésben, 35% nem támogatta. Az Ady Endre utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében a körforgalom építés nagyon megosztja a lakosságot: 45% egyetért vele, 41% nem. Az a kompromisszumkereső javaslat, hogy a Kastélypark fejlesztés bizonyos elemei (pl. outdoor központ) a külterületi Julianna majorba kerüljenek áthelyezésre, a válaszadók 43%-nál talált egyetértésre, 36%-uk viszont ellenzi, 20% nem tud állást foglalni a kérdésben.

A környezeti hatástanulmány tekintetében 89% fontosnak tartja, hogy készüljön hatástanulmány, 11%-a a válaszadóknak nem érzi szükségességét.

Az önkormányzat a kialakult helyzetben ez év nyarán zoológiai és botanikai vizsgálatot végeztetett saját költségen, a vizsgálati eredményeket a Cserkészszövetség számára eljuttattuk.

Egyértelmű állásfoglalás Nagykovácsi lakossága részéről, hogy a helyiek érdekeinek és nyugalmának védelme a legfontosabb szempont, ne fokozódjon tovább az autósforgalom, zaj-, por- és szemétterhelés. Érvényesüljenek a tájvédelmi, környezetvédelmi szempontok.

A kastélypark ügyében átlép a lakosság a politikai lövészárkokon, és egyértelmű igényt fogalmaz meg a tekintetben, hogy fontosnak tartja az önkormányzat és a helyi civilek közös stratégiai fellépését és együttműködését. Ez a válaszadók 81%-ának álláspontja.

Az önkormányzat eddigi lépéseivel a válaszadók nagyobb része (58%-a) elégedett. Van viszont egy olyan szegmens, amely nehezményezi, hogy az önkormányzat nem szerezte meg az ingatlant, amikor erre lehetősége lett volna. Ez a kérdés nincs napirenden, a tulajdonviszony eldőlt. Bencsik Mónika polgármester 2010-2013 között komoly lépéseket tett az ingatlan megszerzése érdekében, de sajnos a 2013. évi CXVIII. törvény rendelkezett a kérdésben, így az egyes állami ingatlanok tulajdonba adásáról a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az állam tulajdonában lévő Nagykovácsi 307, 919/1 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja. Ezen a téren nincs mozgástere az önkormányzatnak.

Még mindig sok a kérdés a lakosság körében a fejlesztés részleteit illetően. Azok, akik úgy érzik, elegendő információ jutott el hozzájuk, és ismerik a fejlesztési koncepciót, azok több, mint 50%-a 35-54 év közötti. %-os arányban 55 év felett drasztikusan nő a "nem ismerem" válasz aránya, azaz hozzájuk ér el a legkevésbé az információ. Ez is indokolja az online kommunikáción kívüli más, offline eszközök használatát. Fontos elvárás a Cserkészszövetség felé, hogy ezt a célcsoportot is érjék el, tájékoztassák a fejlesztési koncepcióról, és formálhassanak véleményt a helyiek a Facebookon kívül is. Náluk nagy adóssága van a fejlesztési koncepció ismertetésének.

Polgármesterként azt kérem minden érintettől, hogy az együttműködéshez szükséges türelem és őszinteség jellemezze az egyeztetési folyamatot. Minden szempontot és érdeket figyelembe véve a beruházóval olyan értelmes kompromisszumra jussunk, hogy a védett értékeink ne károsodjanak, és a nagykovácsiak igényeihez, érdekeihez igazodó beruházás történjen.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
 

Konzultáció összefoglaló: https://nagykovacsi.hu/hirek/kastelypark-konzultacio-osszefoglalo

 

A Konzultáció kérdőíve itt tekinthető meg: https://nagykovacsi.hu/questionnaire/kastelypark-konzultacio?is_test=true

 

 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!