Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Adventi vasárnapok

2020-ban a pandémia miatt nem volt lehetséges megtartani a hagyományos adventi vásárt, programokat, ezért gondoltuk, hogy a Kossuth Lajos utcai üzletek kinyitnak, egy kis karácsonyi hangulatot teremtve. Sajnos tervünket nem tudtuk maradéktalanul megvalósítani.

Tisztelt Polgármester Asszony, kedves Kati!

Tisztelt Képviselők és érintettek!

 

Köszönettel vettük figyelmeztető leveledet, bár jobban örültünk volna neki, ha hamarabb érkezik. 

Az összehangolt adventi vasárnapi nyitva tartás ötlete nem tőlem származik, hanem egy közös beszélgetés során született más üzlettulajdonosokkal együtt, melyet követően valóban én kerestem meg levélben több üzlettulajdonost a csatlakozás kérdésével, melyet ők aztán továbbadtak... így bővült a kör. Mivel szinte mindenki régebb óta működik Nagykovácsiban és a korábbi évek karácsonyi időszakában is nyitva- nyitva tartottunk vasárnaponként, így valóban elkerülte a figyelmünket a 2005. évi kereskedelmi törvény 6.§-ának előírása. És hát nem ért minket korábban szabálytalanság miatti „tetten érés”, sőt figyelmeztetés sem, valóban. Mindemellett egyetértek azzal, hogy a törvény nem ismerete nem ment fel bennünket a szabálytalanság elkövetésének tényállásától – ha megtörténik. 

A közös nyitva tartás szervezésénél igyekeztünk minden részletre gondosan ügyelni, több email váltás is történt ezügyben és a poszt képének tervezésében is többször javításokat eszközöltünk. A cél az egyszerű és közérthető üzenet megfogalmazása volt: egyidőben leszünk nyitva /állunk rendelkezésre ezeken a vasárnapokon. Így természetesen nem terveztünk kitelepülést az üzletek elé, nem szándékoztunk süteménnyel és italokkal kínálgatni az embereket. Egyszerűen arra gondoltunk, hogy ismerve a nagykovácsiak hétvégi szokásait – délutáni séta a faluban, ami jellemzően felerősödik adventi időben, továbbá várható némi hiányérzet az elmaradt vásár miatt- tegyünk egy gesztust közösen, nyissunk ki összehangoltan ugyanabban az időben, hogy a sétálóknak legyen lehetőségük vásárolni is – a MEGENGEDETT MÓDON. Igen, tettük ezt azzal a céllal is, hogy magunkhoz „csalogassuk a vevőket” (hiszen kereskedők vagyunk, épp ez a dolgunk) és tettük volna azért, hogy szélesítsük a lehetőségeket abból a célból, hogy ne kelljen bemenni a városba. Továbbá azt gondoljuk, hogy minden, a faluban, a helyi vállalkozóknál elköltött összeg egyúttal a falu költségvetését is gyarapítja iparűzési adóbefizetésünk által. Így a mi sikeres működésünk mindannyiunk jólétét támogathatja.

Valóban nem gondoltuk, hogy engedélyt vagy segítséget kellett volna kérnünk ehhez a közös nyitva tartáshoz tőled, hiszen elvileg semmi rendkívüli nem történik, lényegében a megszokott üzemben működünk, csak bővített nyitva tartással. Így hétfőn többen élünk az általad felkínált lehetőséggel és benyújtjuk a nyitva tartások módosításával kapcsolatos bejelentésünket, bízva abban, hogy a hivatalnak sikerül a soron kívüli tudomásulvételeket megvalósítani ezekben a valószínűleg sűrű munkarendű napokban. Ezt előre is köszönjük. 

Képviselői felelősségemmel kapcsolatos felhívásodat tudomásul vettem, valóban hibát követtem el, hogy nem voltam elég körültekintő a jogszabályok megfelelő alkalmazásában. A jövőben még jobban törekedni fogok rá, hogy ilyen ne történjen, hiszen így van – képviselő is vagyok, nem csupán helyi vállalkozó, lakos, civil ember. 

Üdvözlettel, Kósa Emő, képviselő 

 


 

Tisztelt Képviselő Asszony, kedves Emő! 

Jelzést kaptam, hogy az ezüst és az aranyvasárnap idejére a nagykovácsi vállalkozók megszólításával vendéglátó és egyéb üzletekbe vásárlókat szeretnétek csalogatni a kezdeményezésedre.  A kapott jelzés miatt nem tehetem meg, hogy ne foglalkozzak az üggyel. Az alapötlet remek, ha megkeresel, nagyon szívesen segítettem volna, hogy ez a jogszabályoknak megfelelően történjen. De mivel különböző kereskedelmi egységek kerültek a tervbe, amelyek közül többnek nincsen vasárnapi nyitvatartásra bejelentése, ezért egy esetleges rendőri ellenőrzés alkalmával komoly büntetésre számíthatnak. (A rendőri ellenőrzések pedig a veszélyhelyzet miatt mostanában rendszeresek és folyamatosak.)

A hivatali nyilvántartás szerint a Lilipop és a Livinum üzletek rendelkeznek bejelentett vasárnapi nyitvatartási idővel, a Latinkert, a Papírbolt és a Tandem egyáltalán nem, míg az Ildikó virágbolt, a Kreatív Hobby csak 12, 14 óráig tarthatna nyitva vasárnap.

Gondot okozhat az is, ha egyes üzletek előtt kisebb-nagyobb csoportosulás alakul ki, mivel a veszélyhelyzet miatt tiltott a közterületeken, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, az adventi vásárok megtartása tilos. Problémát jelenthez az is, ha a kereskedők nem csak a bejelentésük, illetve engedélyük szerinti termékkel csalogatják be a vásárlókat (pl. forralt bor, szeszesital kimérés, élelmiszer árusítás). 

Megértem, hogy a kialakult helyzetben a kereskedők szeretnének minden alkalmat megragadni bevételeik növelésére, azonban ez nem jelenthet törvénytelenséget, jogszabályi kihágást. Önkormányzati képviselőként felelősséged van abban, hogy az általad szervezett vevőcsalogató akció során a kereskedők, valamint a vásárlók ne kerüljenek jogszabálysértő helyzetbe.  Nagyon nyugtalanító, hogy éppen egy képviselőtársunk nincs tisztában alapvető jogszabályokkal, amelyek pedig a civil munkájában rá, illetve a vállalkozására vonatkoznak. Hogyan bízzanak meg Benned a lakosok, ha jogszabályba ütköző dolgokra biztatod őket és kereskedőtársaidat?

Kérlek, szervezőként figyelmeztesd az üzletvezetőket, mivel a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § szerint az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg, azonban a kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § 5) bekezdése hasonlóan fogalmazza meg a kereskedő kötelezettségeit. Az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Amennyiben a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés. 8. § (1) Vendéglátó üzletben a tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében - az ehhez szükséges időtartamig megengedett, ezen kívül csak az alkalmazottaknak megengedett.   

A Kormány rendeletben szereplő védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Amennyiben a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a szabálysértésről tudomást szerez 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

Büntetésre számíthat az a vásárló is, aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, mivel Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló 15/2017. (VI. 13.) önkormányzati rendelete néhány kivételtől eltekintve ezt tiltja.   A 2012. évi II. törvény [Szabs. tv.] 200. § (1) Aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi szabálysértést követ el, melyet a közterület-felügyelő, valamint a rendőrség helyszíni bírsággal büntethet. 

 

Ha megkerestél volna, talán közösen tudtunk volna egy mindenki számára elfogadható, és nem törvénybe ütköző megoldást is találni. Sajnálom, hogy erre nem került sor. Ennek ellenére felajánlom, hogy amennyiben a szabályos jogi utat választod és megkéred/megkéritek a szükséges engedélyeket, segíteni fogok abban, hogy gyorsított eljárásban bírálják el a kérelmet a jövő vasárnapra vonatkozóan, természetesen a veszélyhelyzetet érintő szabályok betartása mellett. Segítségül levelemhez csatolom a változásbejelentő nyomtatványt.

Mindannyian tudjuk, hogy a jogszabályok nem ismerete nem mentesít azok betartása alól. Kérlek, a jövőben tájékozódj a jogszabályokról mielőtt bármilyen akcióba kezdesz és fordulj bizalommal kérdéseiddel hozzám vagy a hivatali kollégákhoz. Köszönöm.

 

Üdvözlettel,

 

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

Telefon: 06-26/555-009/105

Fax: 06-26/389-724

 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!