Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Általános Iskola

A 2020/2021-es tanév indulása előtt tájékoztatást kaptunk az iskolától a fennálló helyhiányról, az ígért konténer tanterem megvalósulásának elakadásáról. Ez ügyben kértem tájékoztatást a Polgármester Asszonytól, illetve feajánlottam segítségem az ügy rendezése érdekében.

Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselők, tisztelt jegyző Úr és Főépítész Úr!

 

2020. július 20-án mindannyian levelet kaptunk a Nagykovácsi Általános Iskola Intézményvezető helyettesétől, Dér Viktóriától, melyben kétségbeesésüknek ad hangot a közelgő tanévkezdés kapcsán. Levelében kifejti ennek okát is, mivel nem látszik megoldódni az a probléma, hogy idén újabb 40 gyerekkel bővül a tanulói létszám és az iskola műszaki technikai feltételei változatlanul nem elegendőek. 2020 februárjában az Érdi Tankerületi Igazgatóság tett egy ígéretet arra vonatkozóan, hogy az új iskolaépület megépítéséig – amely folyamat várhatóan legalább 2 évig el fog tartani – konténertermek telepítésével oldják meg a fennálló zsúfoltsági problémákat és a hiányzó tantermeket. Képviselőtestületünk még éppen tárgyalta, majd Polgármester Asszony saját hatáskörben elfogadta azt a határozatot, miszerint hozzájárulunk a tanulói létszám további megemeléséhez azzal a feltétellel, hogy a gyermekek tanulásához és a pedagógusok oktatói tevékenységéhez egészséges és fejlődésüket biztosító körülményeket teremtenek. 

Nagy örömmel vettük azt is tudomásul emellett, hogy az új iskola tervezése megindult, a tervező ki lett jelölve, gondolom Polgármester Asszony és Főépítész Úr rendszeresen részt vesz a szükséges egyeztetési folyamatokban. 

A Covid 19 által kialakult bizonytalan helyzet az iskolákat sem kímélte, és ez a bizonytalanság sajnos az év második felében is velünk marad. Ennek ellenére a kormányzat meghirdette az őszi normális és megszokott menetben folyó iskolakezdést, amelynek feltételei Nagykovácsiban jelenleg nem adottak – Intézményvezető helyettes Asszony levele és a két szemünkkel látható állapotok alapján ezt mindenképpen kijelenthetjük. 

Olvastam Polgármester Asszony levelét, melyben összefoglalja a tankerület igazgatóság részvétele nélkül megtartott egyeztető fórum megoldási javaslatait. Mindamellett, hogy javarészt egyetértek az ott leírtakkal és felajánlott lehetőségekkel, hiányolom a levélből az arra való rákérdezést, hogy a konténertermek telepítését mikorra tervezi a Tankerület, illetve, hogy hol tervezik elhelyezni a tantestületet, ha a tanári szobát tanteremmé alakítják. Azt a kérdést sem tettük fel, hogy hogyan tervezik biztosítani a 2020/2021 tanévben a nagykovácsi gyermekek tanulásához és a pedagógusok oktatói tevékenységéhez az egészséges és fejlődésüket biztosító körülményeket. 

Kérem Polgármester Asszonyt, hogy adjon tájékoztatást a 2020 július 20. óta történt egyeztetések eredményéről – ha voltak – illetve arról, hogyan tervezi tovább segíteni a Nagykovácsi Általános Iskola és ezáltal a több mint 700 tanuló gyermek és közel 40 fős tanári kar helyzetét. A magam részéről, mint korábban is írtam készen állok segíteni a megoldás keresését, szívesen részt veszek a fórumokon és egyeztetéseken. Hiszem, hogy az erőteljes kiállás segítheti határozottan előremozdítani ezt a fontos és halaszthatatlan ügyet. 

Mindemellett javaslom, hogy ennek érdekében mihamarább hívjunk össze egy közösségi fórumot, melyen az önkormányzat képviselői, az iskola felelős vezetői, az érintett szülők közössége és meghívott szakemberek és külső felelős vezetők közösen keresünk megoldást a kialakult, halasztást nem tűrően megoldandó helyzetre. 

 

Tisztelettel, Kósa Emőke, önkormányzati képviselő, a Humánpolitikai Bizottság Tagja 

Nagykovácsi, 2020 július 30.

 

 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők