Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Döntés gyalogosátkelőhely létesítéséről

Képviselői előterjesztés – Kósa Emőke képviselő, 2020.09.17.
Döntés a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca kezdeti szakasza – ideiglenes gyalogosátkelőhely létesítéséről

Tisztelt Képviselő Testület!

Nagykovácsi immáron közel 10000 lakosú nagyközség, lakóterületi fejlődése a közelmúltban jelentős volt, továbbá ehhez kapcsolódóan a mindennapi autós, kerékpáros és gyalogos forgalom is megemelkedett a település közterein. Ezzel szemben a kiszolgáló útviszonyok és kapcsolódó szolgáltatások elmaradottak és mindannyiunk számára ismertek, hogy milyen szűkösek a forrásaink a fejlesztésre. Évtizedek óta tervezzük és keressük a lehetőséget a Kossuth Lajos utca komplex felújítására, melynek része az Ady Endre utcai csomópontnál egy körforgalom kialakítása és ehhez kapcsolódóan a gyalogátkelés biztosítása. Láthatóan ez nem fog a közeljövőben megvalósulni.

A Kossuth Lajos utca bevezető szakaszán, a kastély bejáratánál nagy szükség van egy gyalogos átkelőhely kialakítására. A kastély felújításával a terület egyre forgalmasabb: idéntől már két osztállyal működik a Kisiskola, emellett folyamatos vendégforgalmat generáló szolgáltatások és irodák üzemelnek, és egyre többen keresik fel a parkot szabadidő eltöltés céljából is. A csomóponthoz kapcsolódóan két közösségi közlekedési megállóhely működik, ezek megközelítése is biztosítandó. A főút forgalma szinte minden napszakban erős, ráadásul a városból érkezők egy része sajnálatos módon nem veszi figyelembe a sebességkorlátozást, gyorsan hajt. Kimondhatjuk, hogy ezen a szakaszon az úton átkelni nem egyszerű, kifejezetten veszélyes. Azt gondolom nem engedhetjük meg magunknak, hogy tétlenül várjuk a „látómezőnkben” sem látható körforgalomépítéshez kapcsolódó gyalogátkelőhely kialakítását.

Felelősek vagyunk azért, hogy a település főutcáján olyan feltételeket teremtsünk, amely az itt élőknek és a mindennapi használóknak biztonságos körülményeket teremt az úton való átkelés vonatkozásában.
Fentiek alapján helyszíni bejárást tartottam a kérdéses területen.

Javaslatom az, hogy a Teleki-Tisza kastélykomplexum bejáratával szemben, kicsit keleti irányba tolva (itt a kastély oldalán megfelelően kialakított az út széle) alakítsunk ki egy ideiglenes gyalogátkelőhelyet. A szemközti oldalon itt van egy megfelelő bejárat, melyet le kellene burkolni. Innen nyugati irányba 1,0m-re van egy villanyoszlop is, tehát a világítás az egyik oldalon megoldott. A kastély érdeke is a probléma megoldása, ezért javaslom őket felkérni, hogy hozzájárulásként a világítást az ő oldalukon ők építsék ki.

A döntés végiggondolásához csatolom a helyszínen készített fényképeket.

Becslésem szerint a javasolt ideiglenes gyalogátkelőhely kialakítása nem igényel hatalmas beruházást, így nagy összegű források biztosítását sem, viszont közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges.

Györgyi Zoltánnal egyeztettem javaslatomat, aki megerősített abban, hogy az általam javasolt műszaki megoldás kivitelezhető.

Kérem a T. Testületet, hogy a lakosság biztonságának támogatása érdekében haladéktalanul hozza meg felelős döntését a az ideiglenes gyalogátkelőhely kialakításáról Kossuth Lajos utca bevezető szakaszán, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a téli idő beállta előtt az el is készüljön.

Nagykovácsi, 2020, szeptember 16. Kósa Emőke képviselő

 


 

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés ideiglenes gyalogátkelőhely kialakításáról a Kossuth Lajos utca bevezető szakaszán, a Teleki-Tisza kastélykomplexum bejáratánál

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ideiglenes gyalogátkelőhelyet alakít ki Nagykovácsi Kossuth Lajos utca bevezető szakaszán a Teleki- Tisza Kastélykomplexum bejáratánál. Felkéri a Műszaki Osztályt a tervek elkészíttetésére, a szükséges közútkezelői hozzájárulás beszerzésére és a megvalósításra a tél beállta előtt.

Határidő: 2020 november 30. Felelős: ....

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők