Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Gazdasági program és költségvetés

Az éves költségvetés és a készülő gazdasági program készültekor a Polgármester Asszony és a Képviselőtársak felé eljuttattam az észrevételeimet, javaslataimat.

Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselők!

 

Engedjétek meg, hogy összefoglaljam és megosszam veletek gondolataimat és javaslataimat a 2020-as költségvetési terv és Nagykovácsi Önkormányzata 2020-2024 évi tervezett Gazdasági Programja kapcsán. 

Egy több éves gazdasági – cselekvési, mondhatni stratégiai program elkészítése előtt állunk, mely a tervek szerint a megválasztott időszakra 2019-2024 -re alapozza meg Képviselő Testületünk céljait és az abból következő aktivitását, Nagykovácsi Önkormányzatának következő évi tetteit. Sokat törtem a fejemet, mik lehetnek a kiinduló pontjai egy ilyen dokumentumnak. Szeretném, ha az elkövetkező években hatékonyan lépnénk előre egy hosszú távon fenntartható életmód megteremtésében Nagykovácsiban, ami nem kis kihívás itt, Budapest közelségében. Természetesen definiálnunk szükséges a fenntartható életmód kijelentést specifikusan Nagykovácsiban. 

 

A fenntartható település jellemzői

 • alapszolgáltatások biztonsága (víz- szennyvíz, áram, gáz, hulladékelszállítás, útfenntartás, tömegközlekedés)
 • munkalehetőségek széles köre
 • kereskedelmi és egyéb szolgáltatások széles kínálata
 • csomagolásmentes üzletek, újrahasznosítás támogatása
 • megfelelő szintű egészségügyi és oktatási intézményrendszer
 • önellátásra való törekvés, edukáció
 • környezet-és klímavédelmi szempontok előtérbe helyezése (levegőminőség védelme, zöldfelületek megóvása és fejlesztése, természetes vizek megfelelő kezelése, gazdálkodási ismeretek elsajátítása, „divatba hozása”, energiatakarékos megoldások terjesztése, stb)
 • együttműködési lehetőségek építése településen belül és a környező településekkel.
 • saját különleges erőforrásaink számbavétele, azok tevékenységének támogatása – úgy mint közösségi szervezésű jól működő társadalmi, kulturális és sport „intézményeink” – egyházaink, NAMI, Crosskovácsi, NUSE, Waldorf óvoda, közösségi kert, további hagyományápoló és új utakat kereső civil egyesületek és rendezvények)

Áttekintettem a korábbi gazdasági programot, melyben az összeszedett helyzetkép és a megfogalmazott szép célok mellé nem találtam igazi koncepciókat vagy azok kidolgozására tett elhatározásokat, melyek megalapozhatják a különböző területeket érintő, mégis települési szinten összeérő és egymásra épülő célokat és hozzájuk kapcsolható, idővonalon felépített és munkacsoportokhoz és személyekhez kapcsolható feladatokat. Szükséges lenne emellett Polgármester Asszonytól és a Polgármesteri Hivataltól kapni egy olyan értékelő dokumentumot, amely az előző gazdasági programhoz kapcsolódik, tételesen ismerteti a megvalósult és meg nem valósított elképzeléseket, ne nekünk kelljen visszaemlékezni, a neten keresgélni, illetve kérdezősködni. Természetesen indoklással, számokkal, értékekkel együtt. 

Mindemellett konkrét javaslataim is vannak már mind a Gazdasági Program, mind az idei költségvetés kialakításával kapcsolatosan és természetesen várom az erről folyó diskurzus lehetőségét. 

 

Gazdasági program 2020-2025

 1. A település klímastartégiájának elkészítése, mely tartalmazza az Önkormányzat ehhez kapcsolódó szabályozási és rendeletalkotási, továbbá közterület-felügyeleti feladatait.
 2. Településrendezési terv készítése a tervezett településközpontra – ebben megvizsgálni az iskolabővítés és sportpark bővítés lehetőségeit, illetve közösségi tervezés keretében megtalálni azokat a funkciókat, amelyek leginkább a település lakóinak igényeit szolgálják. A tervnek további két fontos eleme kell legyen: közlekedésfejlesztési és forgalomtechnikai hatástanulmány a település egészére nézve a kialakuló új centrum következtében, javaslatok megfogalmazása a felmerülő problémák kezelésére. Másrészt klímatudatos megoldások javaslata a további fejlesztési elképzelésekhez.
 3. Útfejlesztési koncepció kidolgozása – mely létrehoz egy hosszú távon alkalmazható szempontrendszert az összes úthálózat értékelésével kapcsolatosan (elhelyezkedés, forgalomtechnikai szerepkör, szükséges és megfelelő burkolat és minőség, állapot) és ez alapján készül évente az útfejlesztési terv az adott év költségvetési tervében, illetve kerülne kiajánlásra a lakosság felé a közösségi útépítés támogatása
 4. Kossuth Lajos utca felújításának műszaki tervezési dokumentációja elkészítése, a megvalósítás programjának kidolgozása és megvalósítás
 5. Gyalogátkelőhelyek, járdák kialakításának és utcabútorok elhelyezésének koncepciója, beleértve a külterületeket is – műszaki és gazdaság megvalósíthatósági koncepció kidolgozása
 6. Közterületvédelem, közterületfelügyelet felülvizsgálata, szabályozók és működés megújítása
 7. Turizmusfejlesztési koncepció és települési arculat kidolgozása, marketing - terv – lehetőségek felmérése (értékek, infrastruktura, erőforrások, biztonsági elemek, terhelhetőség), fejlesztési elképzelések kidolgozása, szabályozók, ösztönzők, minőségbiztosítás, természet – és környezetvédelmi elemek meghatározása
 8. Civil szervezetek fórumának létrehozása – valós rendszeres együttműködés, közös médiafelület, kommunikáció megvalósítása, célok összehangolása
 9. Vállalkozói fórum létrehozása – párbeszéd, közös stratégiaalakítás a helyi vállalkozásfejlesztés elősegítésére, települési céljaink megvalósítására
 10. Információáramlás fejlesztése a település vezetése és a lakosság között – közvéleménykutatás módszertan, közösségi médiafelületek)
 11. Polgármesteri Hivatal új épülete – megvalósíthatóság kidolgozása, megvalósítás
 12. Helyi oktatási intézmények fejlesztési terve, hosszú távú koncepció kialakítása, megvalósíthatósági folyamatok átgondolása, stratégia, akciók
 13. Temetőfejlesztés – emlékkert és szóróparcella kialakítása
 14. Egészségügyi intézmények fejlesztési koncepciója, erőforrások felmérése, stratégiai és akcióterv. Cél: a 24 órás ügyeleti rendszer megvalósítása elérhető közelségben és hatékony működéssel
 15. Önkormányzati szolgálati lakás fejlesztési és működtetési koncepció kidolgozása, megvalósíthatóság stratégiája, akciók
 16. Ifjúság „megtartási” program – foglalkoztatás és szórakoztatás, közösségépítés támogatása, valós testvérvárosi kapcsolatok a klímavészhelyzetre építve
 17. Saját szociális ellátó intézmény létrehozása megfelelő épülettel, infrastrukturával.
 18. Kapcsolatfelvétel és közös megoldások kidolgozása a szomszédos településekkel a közös problémákra vonatkozóan – pl. P+R parkolás, orvosi ügyelet, , kereskedelmi szolgáltatások, újrahasználati központ, környezetvédelmi intézkedések, turizmusfejlesztés, erdőhasználat)

 

Költségvetési terv 2020 – javaslatok

 1. Klímastratégia készítés – közösségi bevonással
 2. Településrendezési terv készítése a tervezett településközpontra
 3. Útfejlesztési koncepció kidolgozása – mely alapján meghatározzuk az idei útfejlesztéseket
 4. Gyalogos átkelőhely kialakítása a kastélynál
 5. Járdaépítés – Pók utca, Kazal utca tovább
 6. Biztonságos gyalogos átkelőhelyek kialakítása a Nagykovácsi út külterületi szakaszán Remeteszőlőssel – meglévő tervek műszaki megvalósításának pénzügyi forrásokkal is történő támogatása – javaslom 2020-ban a 12 km-kőnél elsőként
 7. Kossuth Lajos utca felszíni megújulásának tervei elkészíttetése – a csapadékvízcsatorna tervezés mellett, társadalmi vita
 8. Turizmusfejlesztési koncepció és település arculat kialakítása
 9. Temetőfejlesztés terve elkészíttetése
 10. Kilépés előkészítése az BÖT egészségügyi társulásából, megoldások keresése és megvalósítása 2021-re
 11. Kilépés előkészítése és megvalósítása a BÖT közterületfelügyeleti társulásából, közterületfelügyelet fejlesztése
 12. Önkormányzati szolgálati fejlesztési és működtetési koncepció kidolgozása, pályázati előkészítés
 13. Ifjúsági ház helyének keresése, megvalósítása
 14. Saját szociális ellátó intézmény létrehozása
 15. Tömegközlekedés fejlesztésének lehetőségei megvizsgálása, megoldás megtalálása, megvalósítás – járat útvonal módosítás, hegyibusz, egyéb megoldások, járatsűrűség javítása
 16. Védett gyümölcsös – körtés – gazdálkodási program kidolgozása
 17. Vértes utca burkolat, faültetés
 18. Békás tó és Ördögárok- forrás területének „közösségi” felügyelete, környezeti rendezési terve elkészíttetése
 19. Volt hulladéklerakó állapotának vizsgálata, rehabilitációs terve, források keresése
 20. Gazdasági terület rendezése, raktárterületek bővítésének lehetősége
 21. Futópálya kialakítása a Kastélykertben, közös programok a Kastéllyal

 

Kedves Polgármester Asszony és Képviselőtársak! Kérem fogadjátok szeretettel ezt a kicsit hosszúra nyúlt felsorolást, amely nem csupán egy-egy vágy felvetését jelentette, hanem inkább nagyobb elképzelések összefogását. Szakmámnál fogva nehezen tudom elengedni azt az alapot, hogy ötleteinket mindig helyezzük bele egy struktúrába, legyen miértje és célja meghatározva, mert úgy sokkal nagyobb eséllyel és eredményességgel tudjuk megvalósítani, és sokkal hatékonyabban tudjuk megszólítani vele a közreműködőket. 

 

Köszönöm türelmeteket és várom a megbeszélés lehetőségét. Emellett szívesen fogadom a ti javaslataitokat is átgondolásra. 

 

Nagykovácsi 2020, január 18.

Üdvözlettel, Kósa Emőke, képviselő

 

 

 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők