Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

HÉSZ módosítás javaslat

A Teleki-Tisza-kastély parkjában 12 szolgálati lakást kíván a Cserkész Szövetség építeni, melyből megállapodás szerint 4 lakást az önkormányzat hasznosíthat. Ennek megvalósítása érdekében a Helyi Építési Szabályzatot módosítani szükséges, ehhez kapcsolódóan az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Ezúton szeretném előterjeszteni kérdéseimet és javaslataimat Nagykovácsi Képviselőtestülete 2020 január 30-án tartandó Testületi ülése elé kerülő 7. sz. előterjesztéssel kapcsolatosan: Döntés a HÉSZ módosításának megrendeléséről a Teleki Tisza Kastély ingatlanjai tekintetében.

Nagyon örvendetes, hogy a Teleki-Tisza Kastély további fejlesztése nem állt meg és folytatódnak a munkák a terület jobb kihasználása értelmében. Egyetértek azzal, hogy a korábban elkészült HÉSZ módosításra szükség van, hiszen az – az akkori helyzetnek megfelelően – csak megközelítőleg tudta meghatározni az építési helyeket. Egyúttal szerencsés megoldásnak látszik, hogy a mostani tervezési folyamathoz kapcsolódóan kerülnek végiggondolásra a HÉSZ vonatkozó részei. Egyben ez azt is jelenti, hogy igyekeznünk kell gondosan meghatározni a terv tervezési területének határait, mivel egy HÉSZ módosításnak alapvetően nem az a célja, hogy csupán kijelölje – a konkrét terv készítésével párhuzamosan az építési helyeket. Sokkal inkább az a célja, hogy egyúttal megvizsgálja a települési környezethez való kapcsolódás változását, elemezze a környezeti hatásokat és ennek megfelelően mondja ki a szükséges szabályozási változtatásokat.

Egyúttal fontosnak tartom, hogy tisztázzuk a szolgálati lakás fogalmát, amely itt az előterjesztés alátámasztó anyagában elővezetésre került. Nem világos számomra, hogy milyen kondíciókkal lesz részese az Önkormányzat az itt létrejövő 12 szolgálati lakásból 4db-nak, milyen szolgálati lakásokra van egyáltalán szüksége a Cserkészszövetségnek, és mi az alapja az együttműködési szerződésnek. Véleményem szerint nagyon sok terület lehet, amely egy együttműködési megállapodásban megfogalmazódik, melyek megemlítése szükséges a határozatban. 

 

Fentiek alapján a következő módosító javaslataim vannak a határozati javaslatban:

Határozati javaslat 

Tárgy: Döntés a HÉSz módosításának megrendeléséről a Nagykovácsi Hrsz: 307 és Hrsz: 919/1 – Teleki-Tisza Kastély – ingatlanok tekintetében 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) módosítását a Nagykovácsi Hrsz: 307 és Hrsz: 919/1 – Teleki-Tisza Kastély – ingatlanok tekintetében, az alábbi tervezési terület kijelölésével: a tervezési terület határai Kossuth Lajos Északioldal egy telekmélység, Ady Endre utca – Kossuth L utca kereszteződés, Sebestyén Kápolna területe melletti közterület, illetve az Ybl Miklós utca, kastély déli oldalról határoló erdőterület, Kolozsvár utca 313 hrsz-ú ingatlana és 896 hrsz-ú ingatlanáig bezárólag. A HÉSZ módosítás alátámasztó munkarészében vizsgálja meg a tervezett kastélyterületi fejlesztés településszerkezeti kihatásait, a közlekedési viszonylatokra vonatkozó változásokat és a várható környezeti hatásokat.

A módosítás eredményeképpen a beépítés intenzitása nem emelkedhet. 

A tervezési költség viselője az Magyar Cselkészszövetség. A tervezési szerződés aláírásának feltétele a tervezési díj fedezetének biztosítása az Önkormányzat felé, továbbá a Magyar Cserkésszövetséggel az együttműködési megállapodás megkötése. Az Együttműködési Megállapodásnak tartalmaznia szükséges a kastélyterület megújulásával összefüggésben lévő épített és környezeti fejlesztések átengedett használatával kapcsolatos kölcsönös megegyezéseket és az azok szabályozására vonatkozó elveket. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a tervezési és együttműködési szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző

 

Kérem módosító javaslatom megfontolását.

Nagykovácsi, 2020 január 25. 

 

Üdvözlettel, Kósa Emőke, képviselő

 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!