Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Levél és válasz: Grégerné Papp Ildikó Osztályvezetővel

Tisztelt Osztályvezető Asszony, kedves Ildikó!

 

A Humánpolitikai Bizottság tagjaként kapott feladatomnál fogva áttekintettem a 2018-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Tervet és ennek Intézkedési Tervét. 

A megtekintettek alapján a következő kérdéseket és javaslatokat fogalmaztam meg:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 5 évre szól, melynek felülvizsgálatát évente kell megtenni. A megkapott dokumentum alapján nem tudom teljeskörűen megállapítani, hogy az egyes pontokhoz kapcsolódó kitűzött feladatokban milyen előrelépések történtek. Gondolom, hogy az intézményvezetőktől várt észrevételek egy része erről is fog szólni. Képviselőként várom az Intézkedési Terv 2019 évi és 2020 félévi beszámolóját: mi teljesült, milyen folyamatok indultak el, miben történt előrelépés, milyen akadályok merültek fel. Így: 

 1. Jelenleg hány közfoglalkoztatottunk van, milyen ágazatban, milyen munka elvégzésére
 2. Ki szervezi az egészségügyi szűréseket, ki ennek a felelőse, milyen szűrések valósultak meg az elmúlt időszakban, milyen szervezetek bevonásával, milyen részvétellel, változott e ez a szám az előző évekhez képest, milyen terveink vannak ezév végéig illetve 2021-re?
 3. Többször említésre kerül az ingyenes WIFI biztosítása a hátrányosabb helyzetű lakosság megsegítése vonatkozásában, ezért kérdezem, hogy áll az ezzel kapcsolatos beruházás, melyre a testület megszavazta a forrásokat és a megvalósítás részleteit. Mikorra várható az átadás?
 4. Gyermekek felzárkóztatása ügyében milyen egyéni családi segítséget tud nyújtani az önkormányzat egy olyan családnak, ahol sok gyerek van, vagy van köztük problémásabb és az édesanya nem győzi a feladatot? Ha van erre az önkormányzatnak megoldása hogyan értesül erről a család? Milyen kommunikációs csatornák működnek ezügyben?
 5. A gyermekek szabadidő eltöltésének segítése, illetve a nők munkába való visszatérése támogatására sok segítséget jelentene az ingyenes nyári napközi megszervezése, mely tudomásom szerint eléggé vitatott abban a vonatkozásban, hogy kinek a feladata - önkormányzat vagy tankerület. Véleményem szerint foglalkoznunk kell ezzel az üggyel, mert a nyári táborok nagyon magas díjazásúak, így sokaknak nincs lehetősége ezt igénybe venni. Emellett ez az az eszköz, amely az édesanyák munkába állását valóban segítheti. 
 6. Milyen drogperevenciós és tájékoztatási programok valósultak meg az elmúlt időszakban?
 7. Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósításának támogatása - helyi diáknak helyben - hogyan tájékozódhatnak a szülők és diákok a lehetőségekről?
 8. Az általános iskola  befogadóképességének kétszerese a jelenlegi tanulói létszám. A tavalyi évben igen sok nehezen kezelhető pszichológiai feszültség keletkezett emiatt mind a diákok között, mind a diákok és a tanárok között. Végül ezt a problémát a COVID19 ideiglenesen "megoldotta", de tekintettel arra, hogy ez a túlzsúfolt helyzet még legalább két évig el fog tartani, érdeklődöm, hogy milyen segítséget tud az Önkormányzat nyújtani? Egy tél végi iskolai szülői kezdeményezésnél hallottam, hogy találtak mediátort, melynek költségeit a szülők részben lettek volna képesek viselni. Vajon egy ilyen helyzetben tud-e, akar-e az önkormányzat segítséget nyújtani? Hogyan kommunikálja a lehetőséget az iskola közösségével?
 9. Milyen továbbképzési lehetőségeket biztosítottunk a nők munkába állásának támogatásához az elmúlt időszakban? Hogyan támogatunk egy ilyen program létrejöttét? Ki a felelőse a kérdésnek?
 10. Javaslom a házi jelzőrendszer bővítését az SOS központ szolgáltatásával. (www.soskozpont.hu) Ez a házi segélyhívó az időskorú, vagy egyéb nehézségek miatt otthon lévő egyedül élőknek, vagy napközben egyedül lévőknek nyújt segítséget. Az SOS központ munkatársai 24 órás ügyeletben hívhatók és megfelelő segtíséget nyújtanak az illetőnek, szükség esetén mentőt hívnak, vagy adott esetben megkeresik a helyben segítséget, támogatást nyújtót.  A készüléket az idős hozzátartozója egy applikáción keresztül figyelni tudja, emellett a készülék érzékeli az elesést is. Az SOS Központ szerződésben áll Magyarország sok településének Önkormányzatával, vagy a hozzájuk tartozó Gondozó Központokkal. 30 készülék kihelyezése esetén a készüléket ingyenesen biztosítják, a havi szolgáltatási díj 2500Ft körül lenne. A. szolgáltatási díj alapvetően az ügyfelet terheli, viszont a bonyolításban kérik a szerződő partner szervezet segítségét (cserébe az ingyenes kihelyzésért és a kedvezményes árért). Véleményem szerint egy ilyen segélyhívó jelzőrendszer bevezetésére nagyon nagy szükség lenne. Sok az idős, egyedül élő ember, sokan közülük a hegyoldalakon élnek, gyakran elég kitett körülmények között. Családtagjuk sok esetben távol lakik, így nem igazán számíthatnak gyors segítségre tőlük. Kérem annak megfontolását, hogy ezt a megoldást vegyük bele az Intézkedési Tervbe, mint a Házi segítségnyújtás lehetőségeinek bővítésébe. 2021-től úgy tudom a BÖT együttműködés keretében a Budakeszi HÍD Szociális Gondozó Hálózat veszi át a házi segítségnyújtás bonyolítását Nagykovácsiban, amely jelenleg is szerződésben van az SOS Központtal. A helyi ellátást irányító szakember vezetőjével egyeztettem, aki minimum 10 fő igénylőt már össze tudott írni, közülük egy főnek anyagi támogatást is kellene erre biztosítani. Gondolom, hogy a program meghirdetésével nem lenne gond a 30 főt összeszedni.
 11. Meglepődtem a dokumentum azon részén, melyben arról ír, hogy Nagykovácsiban a fogyatékkal élők részéről nincs igény a nappali ellátás megszervezésére. Érdeklődöm, hogy milyen felmérés támasztja ezt alá? Tudom, hogy ez nagy és költséges feladat, de mégis véleményem szerint szükség lenne a helyzet felmérésére és a segítségnyújtás megszervezésére, nem csak a fogyatékkal élők, hanem hozzátartozóik segítése okán is.

Kérem Osztályvezető Asszonyt javaslataim és kérdéseim figyelembevételére az Intézkedési Terv felülvizsgálati dokumentációjának összeállításában.

Üdvözlettel, Kósa Emőke, képviselő

 


 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Kedves Emőke!

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatosan érkezett észrevételeit és kérdéseit köszönettel fogadtuk.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

A 2018. decemberében elfogadott dokumentum felülvizsgálatán most dolgozunk, október végéig várjuk az intézményektől, a Szociális Kerekasztal tagjaitól, képviselőktől az észrevételeket. A beérkező javaslatokat összegezzük és beépítjük az intézkedési tervbe. A munkaanyag előkészítése során az intézkedési tervben foglaltakat tételesen átnézzük és értékeljük. Az így elkészült anyagot munkaterv szerint a decemberi ülésén tárgyalja meg a szakbizottság és ezt követően a Képviselő-testület.

Kérdéseire adott válaszok:

 1. Az önkormányzati intézmények saját hatáskörben, igényeik szerint egyedileg pályáznak, illetve vesznek fel közfoglalkoztatottakat. 
  Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár esetében korábbi években az NMI, és az OSZK által meghirdetett kulturális közfoglalkoztatási program keretében volt lehetőség munkavállalókat alkalmazni, ezzel a lehetőséggel akkor élt is az intézmény, jelenleg erre nincs lehetőség.
  A NATÜ - szintén évek óta – folyamatosan kapcsolatot tart a Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal. A térségre jellemzően a kereslet ellenére fizikai munka elvégzésére nincs jelentkező. Az Intézmény rendszeresen fogad közérdekű munkára ítélt személyeket, illetve a büntetés végrehajtásának ezt a fajtáját választó munkavállalókat.
  A közmunka programban azokon a helyeken ahol nem jellemző a munkanélküliség, vagy csak nagyon kis mértékben jelenik meg, ott az intézmények nem találnak a közfoglalkoztatás keretén belül munkavállalót. Ennek oka, hogy 2017. január 1. óta változatlan a közmunkások bére. Míg a nettó minimálbér ma Magyarországon 107.065 forint, a nettó közmunkásbér 8 órás foglalkoztatással 54.217 Ft. Ez azt jelenti, hogy azok bére, akik az állami foglalkoztatási programban dolgoznak közel fele akkora fizetést kapnak.
 2. Az egészségügyi szűrések megszervezésében hivatalunk, ezen belül a Hatósági és Szervezési Osztály munkatársai vesznek részt. Ilyen szűrőprogram az évente megszervezésre kerülő tüdőszűrés, melyen tavalyi évben 710 lakos vett részt. Idei évben a világjárvány miatt nem került megszervezésre, mivel az eddigi gyakorlat szerint biztonsággal nem volt lebonyolítható a szűrés. Nem tudtuk volna biztosítani, vagy csak nagyon komoly és több segítő koordinálásával, hogy egy időben ne várakozzanak nagyon sokan egy helyen a szűrésre, időpontos bejelentkezésre a mobil szűrés esetén nincs lehetőség. 
  A jövő évi szűréssel kapcsolatosan már felvettük a Törökbálinti Tüdőgyógyintézettel a kapcsolatot, előreláthatóan 2021. júniusában kerül majd sor a tüdőszűrésre. 
  Az önkormányzati intézmények dolgozóknak rendszeresen szervezünk szemészeti szűrővizsgálatot, valamint 2018-ban a hivatali dolgozók részére önkéntes alapon egészségbiztosítás keretében általános egészégi állapot felmérés történt. Minden intézményben a dolgozóknak havi egy alkalommal lehetőség nyílik az üzemorvossal konzultálni. A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított a védőnői hálózaton keresztül. Az óvodákban és az általános iskolában a szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket tanácsadás egészít ki.
 3. Ingyenes Wifi elérhetőség jelenleg a település központi részén a Tisza István téren biztosított. A település több pontjára történő ingyenes Wifi kiépítésének egyeztetése folyamatban van.
  Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban jelenleg is rendelkezésre áll ingyenes internet elérés, akár számítógép használattal együtt. Ezt a szolgáltatást rendszeresen (évek óta) igénybe veszik a könyvtár látogatók, szükség szerint ebben a könyvár dolgozói segítségét is nyújtanak.
 4. A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A gyerekek felzárkóztatásában, szükség esetén a korrepetálásában az általános iskola, az óvoda pedagógusai, valamint a bölcsődei nevelők nyújtanak segítséget. A családokkal folyamatos kapcsolatot tartó védőnők is közvetlenül tudnak tanácsot adni a gyermekekkel kapcsolatos problémák esetében. Évente 10 alkalommal szakmaközi találkozó kerül megszervezésre a nagykovácsi jelzőrendszeri tagok részvételével. Ezeken a találkozókon a gyermekekkel foglalkozó szakemberek ismertetik tapasztalataikat, a megbeszélések után a Szolgálat összehangoltan szervezi meg a szükséges intézkedéseket. A településünkön minden évben, rendszeresen gyermekvédelmi éves tanácskozást is tartunk.
  Természetesen hivatalunkat is megkeresik a segítséget kérők. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 2020-ban 12 gyermek esetében állapítottunk meg, ezek a gyermekek ingyenes étkeztetésben részesülnek, valamint a Gyvt. 20/A. §-a alapján gyermekenként 6.000,- Ft alapösszegű természetbeni támogatásban, a hátrányos helyzetű gyermekek 6.500,- Ft emelt összegű természetbeni támogatásban részesülnek.
  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 7/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet szabályozza a Nagykovácsiban nyújtható települési támogatások fajtáit és feltételrendszerét. Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete döntése alapján a polgármesterre átruházott hatáskör a gyermekétkeztetési díjkedvezmény megállapítása, a babakelengye támogatás és a táboroztatási támogatás. Ilyen jellegű segítséget is többen kérnek és kapnak.
  Egyéb nem szociális jellegű probléma esetében, amennyiben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megkeresésével gyermekjóléti szolgáltatásra megállapodást köt a kliens és az intézménnyel együttműködik, akkor a családsegítő kollégák nyújtanak a probléma megoldásában szakmai segítséget.
  A támogatási és segítségnyújtási lehetőségekről szóló tájékoztató anyagok több alkalommal megjelentek a Tájoló újságban, valamint a település honlapján. A honlapon a Hivatal/Hatósági és Szervezési Osztály/szociális ügyek elérhetőségen minden szociális jellegű önkormányzati támogatási forma leírással, kérelem nyomtatvánnyal együtt megtalálható.
 5. Nagykovácsiban az önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 7/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet alapján 15.000 Ft/gyermek/tábor táboroztatási támogatást biztosít, amennyiben a szülő ezt kérvényezi.
  A Nagykovácsi Általános Iskola igazgatójától kapott tájékoztatás szerint, valamint jogszabály kötelezettség alapján az iskolai szünetekben (őszi, téli és a tavaszi szünetben), valamint az iskolában a tanév zárását követően június végéig, illetve augusztus 20-át követő időszakban az iskola biztosít ügyeletet. Évek óta az iskolában a nyári időszakban öko és informatikai tábor szerveződik.
  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Solymár Nagyközség Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ intézményén keresztül biztosítja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. Az intézmény Solymáron 2-3 alkalommal szervezett nyári tábort az általános iskolás korosztály számára. Nagykovácsiban eddig erre vonatkozó igény nem mutatkozott. Az új szolgáltatóval (HÍD) felvesszük a kapcsolatot a nyári szünidőben szervezett önkormányzati napközi jellegű táborok megszervezése kérdésében.
  Azok a szülők, akik szociálisan nehezebb helyzetben vannak, igénybe vehetik az önkormányzati táboroztatási támogatást, választhatnak az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban vagy más helyeken szerveződő napközis táborok közül. Civil szerveződések is szerveznek kedvező áron Nagykovácsiban nyári táborokat, melyet az önkormányzat a civil alap pályázati rendszerén keresztül támogat. Természetesen ezen táborokra is igényelhető a 15.000 Ft összegű táboroztatási támogatás.
 6. Az általános iskolai drogprevenciós programmal kapcsolatban évek óta igénybe veszi a Pest Megyei Rendőr Főkapitánysággal együttműködve hivatásos rendőr munkatárs előadását a 7-8. osztályosok részére.
  További drogprevenciós program:
  - 7-8. osztályban szenvedélybetegségek;
  - 4-6. osztályban: internet veszélyei;
  - védőnő előadásában: a dohányzás elleni előadás;
  - az osztályfőnökök az osztályfőnöki órák keretében beszélik meg a tanulókkal a prevenciót.
 7. Közösségi szolgálatra az önkormányzati intézményeknél folyamatosan jelentkezhetnek és jelentkeznek is a középiskolás tanulók. Megkeresés esetén maguk az intézmények egyeztetnek, illetve kötik meg a szerződést az adott oktatási intézménnyel. A Kispatak Óvoda, a NATÜ és az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár is fogad diákokat. A polgármesteri hivatalban a nyári időszakban diákmunka lehetőséget biztosítunk, melyre évek óta van jelentkező. Ezt a lehetőséget a település honlapján hirdetjük meg.
 8. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében - annak ellenére, hogy nem működtetője, sem pedig fenntartója - az általános iskolának 1,5 millió Ft került előirányzatként elkülönítésre. Ezt az összeget az iskola már teljes egészében fel is használta. Jelenleg a konténer tanterem közműbekötése, valamint a konténer helyének kialakítása önkormányzati forrásból kerül biztosításra. A hivatal műszaki osztályának munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot az iskola vezetésével, hogy a munkálatok a lehető leggyorsabban megvalósulhassanak. Az önkormányzati beruházásból megvalósult sátor biztonságossá tétele is folyamatos egyeztetést és önkormányzati finanszírozást igényel.
  Az iskola túlzsúfoltsága ellen az iskolavezetésnek belső intézkedései:

  - vándorlás megszüntetése a felső tagozaton; minden osztály a saját termében marad, kivéve a csoportbontásos órákat; azonban a szaktantermek így megszűntek;
  - iskola pszichológus előadása a tanulóknak és szülőknek, pedagógusoknak a gyermekagresszió megelőzésére és kezelésére;
  - utazó gyógypedagógus hálózat szervezésében közösségépítő órák azokban az osztályokban, ahol agresszió előfordult;
  - KAP (komplex alapprogram) módszerei is hasznosíthatók; az iskola pedagógusai a tavalyi tanévben elvégezték az Eszterházy Károly egyetem 120 órás továbbképzését, amely módszertani megújító program. Ez több lehetőséget ad a páros- és csoportmunkára, így az együttműködést helyezi előtérbe, ami szintén segíti az elfogadást.
  Mediátor szereppel kapcsolatban: konkrét kérés nem érkezett az iskola és az önkormányzat vezetőségéhez.
  Az általános iskola a szülőkkel több csatornán keresztül kommunikál, honlapján, osztályonként levelezőrendszeren keresztül, személyesen szülő értekezleteken, fogadóórákon, illetve szükség szerint az iskolavezetőkkel egyeztetett időpontokban.
 9. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében folyamatosan indulnak újabb klubok, körök, közösségek: https://www.oregiskola.hu/allando-klubjaink/
  Sajnos a jelenlegi helyeztre való tekintettel több olyan tanfolyamot is el kellett halasztani, amikre már megvoltak a jelentkezők (Nyugdíjas IT, Gombaismereti tanfolyam, Táplálkozási tanácsadás)
 10. Önkormányzatunk részéről is a terveinek között szerepelt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése. A HÍD Szociális-Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményhez történő csatlakozás előkészítése folyamatban van. Mivel ennél az intézménynél már működő gyakorlat van a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, így első lépésben ennek gyakorlati tapasztalatait szeretnénk egyeztetni. Amennyiben ez a gyakorlat nem lenne megfelelő vagy Nagykovácsira nem adaptálható, akkor az Ön által javasolt céggel is felvesszük a kapcsolatot.
 11. Az önkormányzat a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Kht-n keresztül térítésmentesen biztosítja. A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
  2013. évi LXII. törvény § (1) határozza meg a fogyatékos személy fogalmát. Ez alapján a fogyatékosság alatt olyan tartós vagy végleges – veleszületett vagy szerzett – érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi vagy pszichoszociális károsodást, illetve ezek bármilyen halmozódását értjük, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.
  A fogyatékkal élők megfogalmazás nagyon széles kört fed le, az önkormányzati feladatként a támogató szolgáltatás biztosítása a feladat, a nappali ellátás figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit nagyon nagy és széleskörű szakértelmet és jelentős anyagi forrást igényelne, melyet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nem tudna biztosítani.
  A HEP-ben szereplő adatok országos statisztikákból származnak, mivel helyi szinten ilyen jellegű felmerést a szenzitív adatok miatt nem végeztünk és nem is végezhetünk. A fogyatékkal élők részére a Magyar Államkincstár folyósítja a fogyatékossági támogatást, így feltehetőleg ez a szerv rendelkezik pontosabb adatokkal.
  A HÍD-hoz történő csatlakozással jelenleg az idősek nappali ellátásának megszervezésén - mely kötelező önkormányzati feladat - dolgozunk.

 

Üdvözlettel:  Grégerné Papp Ildikó

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!