Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Nagykovácsi légszennyezettség mérő szenzorok - Módosító indítvány

Módosító indítvány a Pénzügyi Bizottság önálló indítványához Nagykovácsi Képviselő -testülete 2020 október 15. ülésére - A módosító indítványt a testület nem fogadta el.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság 2020 október 12-i ülésén meglehetősen előkészítetlenül tárgyalta a CODECluster cég ajánlataként érkezett Nagykovácsi légszennyezettség mérő szenzorok telepítési ajánlatát, melyet a Digitális Jólét Nonprofit Kft írásbeli kiegészítése igyekezett megerősíteni egy ingyenes megalapozó tanulmány ígéretével. Ennek célja az Edutus Egyetem és a kormányzati Digitális Jólét Program által végzett, 2018-ban megkezdett kutatási projekt bővítése, melyet a Smart City (Okos város) modellek tesztelése okán végeznek. A bizottsági ülésen a CODECluster cég képviseletében Vitéz Miklós úr által előadott ajánlat tulajdonképpen az alábbi egyoldalú üzleti ajánlatról szólt:

  • Van egy startup cég, aki kifejlesztett egy komplex légszennyezettséget mérő eszközt, amelyet Szeged városában 3 mérőhelyen tesztelt a közelmúltban. Állításuk szerint ez a termék egyedülálló a hazai piacon és tökéletes. Kedvezményes ára Nagykovácsi számára jelenleg 150 000 Ft/ szenzor, telepítéssel együtt. Állításuk szerint 20 db telepítése javasolt településünkön.
  • A mérőszenzorok üzemeltetését egy központi egység kell, hogy támogassa, melynek ára 300 000Ft, melynek költségeit átvállalják.
  • A teljes termékcsalád üzemeltetése 5 EUR/szenzor/hó (nem értem miért nem tudták ezt az árat a többihez hasonlóan magyar fizetőeszközben megadni), melyet csak a beüzemelést követő 7. hónaptól kell az önkormányzatnak fizetni.
  • A telepített szenzorokkal kapcsolatosan teljes körű, a kívánalmaknak megfelelő adatszolgáltatást biztosítanak azonnal.
  • A projektcég, amellyel minderre szerződnénk még bejegyzés alatt áll, tehát semmilyen módon nem rendelkezik referenciával.
  • Az ajánlatot megtámogatta a Digitális Jólét Nonprofit Kft egy mintaprojekt leírással, melyben semmilyen módon nem lett kifejtve konkrétan a Nagykovácsira vonatkozó speciális feladat- és célleírás, továbbá a számunkra élvezhető eredmények bemutatása.
  • Mindezek mellett, mindkét alátámasztó levél tegező hangnemben íródott, mely üzleti ajánlatok esetében meglehetősen furcsa.

Fentiek alapján számomra a bemutatott ajánlat nem ad elegendő információt arra, hogy megfelelően felelős döntést hozzak a megismert cég konkrét ajánlatával kapcsolatban, több okból is. 
Egyrészt nem tudom összehasonlítani állításaikat más hasonló ajánlatokkal. Konkrétan ismerem a NATE ebben a témában a Zöld Forrás Alapítványhoz benyújtott pályázatát, amely lényegesen kisebb ráfordítással biztosítja a hasonló adatok beszerzését. Ezért – mielőtt döntünk - javaslom más ajánlatok bekérését. Javaslom egyúttal a NATE ajánlatát is bekérni, tekintettel arra, hogy nagykovácsi szakemberekről van szó, akik lokálpatrióta megközelítése nem lehet elhanyagolható szempont egy ilyen projekt megvalósításánál. 

Másrészt azt gondolom, hogy egy ilyen projekt megvalósításába csakis akkor kezdjünk bele, ha egyértelműen tisztázottak a beszerzett adatok kezelése feltételeinek biztosítása és az így nyert információkból származó intézkedések tervei. Mint a bizottsági ülésen is említettem, tervezői munkám során nagyon gyakori tapasztalat az, hogy az ilyen mintaprojektek kapcsán csak a mintaprojekt kidolgozói profitáltak a programból, az önkormányzatok szinte semmi esetre sem. Ez természetesen nem feltétlenül a projekt kidolgozójának volt a hibája, hanem sokszor éppen az, hogy a fogadó önkormányzat nem készült fel megfelelően a programra. Az viszont minden esetben igaz, hogy súlyos pénzeket költöttek el, az adófizetők kárára. Azt gondolom Nagykovácsi szűkös erőforrásai mellett alaposan meg kell fontolnunk minden forint elköltését. 

Véleményem tehát az, hogy ez a határozat még nem lett kellően előkészítve, a benyújtott ajánlat nem értékelhető formátumú és tartalmú. Mindemellett a fennálló probléma, környezetünk javításának sürgető nemes célja okán az alábbi módosító javaslatot teszem, melyet kérem fogadjanak el:

Határozati javaslat
Tárgy: Döntés levegőszennyezettséget mérő szenzorok telepítésének előkészítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagykovácsi levegőszennyezettségének javítása érdekében levegőszennyezettség mérő szenzorokat telepít a község területén, melyek mérési adatainak kezelése feltételeit a hivatalban biztosítja és kidolgozza az adatok felhasználásából eredő szükséges intézkedési javaslatokat. A levegőszennyezettség mérő eszközök telepítésére vonatkozóan a felelős személy összehasonlítható paraméterek mentén ajánlatokat kér be, továbbá kidolgozza az adatgyűjtés felhasználásának eszközrendszerét. 
 

Határidő 2020. november 15. 

Felelős: Fegyveres-  Fiskál Gábor környzetvédelmi kérdésekért felelős alpolgármester

Nagykovácsi, 2020. október 14. 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők