Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Döntés született a Pest Megyei Kormányhivatal részéről a Kastélypark fejlesztés környezetvédelmi eljárás ügyében

A Polgármester Asszonnyal és civil szervezetekkel kötött stratégiai megállapodásunknak megfelelően tesszük közzé a fenti dokumentumot és annak általunk értelmezett legfontosabb elemeit. Ezzel is segítve a helyi lakosság és a civil szervezetek tájékozódását.

Kitűzött közös célunk a lakosság hatékony és nyílt összefogása annak érdekében, hogy a tervezett beruházás mértékét a település érdekeit és terhelhetőségét figyelembe véve elfogadható szintre mérsékeljük. Megegyeztünk abban is, hogy lakossági konzultációt tartunk a témához kapcsolódóan, amelynek előkészületei folynak.

2021. április 30.-án kelt határozatában a Pest Megyei Kormányhivatal döntött a Kastély Komplexum előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelme ügyében, melynek lényegi elemeit az alábbiakban foglaljuk össze, de mellékeljük is a teljes dokumentumot:

-  Megállapította, hogy a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztésének (és hivatkozásuk szerint: „forrástermelő vállalkozásának”) jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás nem szükséges.

-  A fentiekkel egyidejűleg megállapította azt is, hogy a tervezett beruházás a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges, létesítési, építési engedély kérelem benyújtásáig megteremthető. Ehhez a kijelentéshez felhasználta a képviselőtestület 10/2020. jan. 30. határozatát, melyben döntött a HÉSZ módosítás megrendeléséről a beruházó által bemutatott koncepció alapján, amely biztosította a testületet arról, hogy a módosítást követően a területbeépítés intenzitása nem emelkedik. A valóságban azonban a jelenleg engedélyezésre benyújtott tervek a beépítés intenzitásának jelentős emelkedését mutatják. Ezért a kormányhivatal ezen megállapítása nem felel meg a valóságnak, szembemegy Nagykovácsi képviselőtestületének döntésével.

-  A tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.

-  A döntés ellen fellebbezés nem nyújtható be. A bírósági felülvizsgálat lehetősége fennáll.

- Az építési engedélyezés alapja a HÉSZ módosítása, amely a képviselőtestület 2020. január 30.-i döntése alapján jelenleg még tervezési szakaszban van (a KT döntése értelmében a beépítés intenzitása nem növelhető, továbbá szükséges elvégezni a fejlesztés településszerkezeti kihatásaira és a közlekedési viszonylatokra vonatkozó várható környezeti hatások vizsgálatát). Az összes épületátalakítás (a látványtervek a mi oldalunkon is láthatóak) (hotel, szolgálati lakások, torony, outdoor központ és szálláshelyei), korszerűsítés, bővítés, új építés becsült NETTÓ alapterülete 5409 nm. Emellett összesen 171 személygépkocsi és 3 db busz parkoló kerülne kialakításra. Továbbá az összes kert- és tájépítészeti, útépítési feladat becsült alapterülete 16220 nm. Összesen 270 db fa kivágása szükséges a fejlesztéshez, ennek össz átmérője 5500 cm, amely 6020 cm pótlandó törzsátmérőt jelent a megfelelő szabályok szerint. Az egyidejű használat esetén várható szállásférőhely közel 300 vendéget jelent. Illetve párhuzamos rendezvények esetén ennél nagyobb személyi forgalommal számolhatunk. Mindez az üzleti megtérülés jegyében, várhatóan tavasztól őszig heti rendszerességgel, heti három nappal számolva.

-  A környezetvédelmi hatóság határozatában tett javaslataiból néhány meghökkentő gondolatot kiemelünk:

1. A zajcsökkentés érdekében a Kolozsvár utcai telekhatáron a parkolók irányában 2 méter magas tömör kerítés létesítését javasolják.

2. A dokumentum vizsgálta az üzemelő létesítmények épületgépészeti zajforrásainak kibocsátását és a gépkocsiforgalomból eredő zajforrásokat, de ezek egyidejűségét nem vette számításba – így feltételezhető, hogy a zajszint bizonyos esetekben magasabb lesz a megengedettnél. 

3. A rendezvények alkalmával létrejövő zajhatásokat egy későbbi engedélyezés kereteibe tette át, amely elfogadhatatlan csúsztatás, a környező lakosság életkörülményei változásának és ingatlanjaik várható értékcsökkenésének semmibevétele.

4. Nagykovácsi Jegyzője 2021. április 6.-án kelt, az eljárás megindítása kapcsán írt levelében kifogásolta, hogy Nagykovácsi Önkormányzatához - mint a helyi jelentőségű védett természeti terület esetén első fokon eljáró természetvédelmi hatósághoz – a beruházótól nem érkezett megkeresés. A kormányhivatal jelen határozatában megpróbálja ellehetetleníteni településünk helyi táji örökségi védettségének szakmai alátámasztottságát az értékek jelentőségének lealacsonyításával.

Mint ismeretes, a Nagykovácsi Kastélypark fejlesztése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, ezért egyes szokásos hatósági eljárások esetében magasabb hatóságoknak van döntéshozatali jogosultsága. Nagykovácsi önkormányzata az érvényben lévő HÉSZ szabályainak betartását kérheti számon, illetve a kert természetvédelmi vonatkozásaiban jár el első fokon. Jelenleg ez a két eszköze van arra, hogy érvényt szerezzen a lakosság és a település össz érdekeinek. További akadályokat tud építeni az építés és az üzemeltetés kapcsán saját hatáskörben (útbehajtás, csendrendelet, felvonulási terület akadályozása stb.).

Nagykovácsi 2021 05 03.

ÖsszeKOvácsoló Egyesület, Nagykovácsi Természet és Környezetvédelmi Egyesület (NATE)

Mellékletek:

 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!