Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Észrevételek a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljáráshoz

A Nagykovácsiban 2019 óta működő ÖsszeKovácsoló Egyesület bejegyzett civil szervezet nevében az alábbi észrevételeket tesszük a fenti tárgyú hatósági eljárás tárgyában.

Címzett: Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály


Tisztelt Környezetvédelmi Hatóság!


A Nagykovácsiban 2019 óta működő ÖsszeKovácsoló Egyesület bejegyzett civil szervezet nevében az alábbi észrevételeket tesszük a fenti tárgyú hatósági eljárás tárgyában:
Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastélypark Komplexum a 304/2014. (XII.5) Korm. rendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, így az engedélyezési eljárás során a jövőben már nem lesz lehetősége a településnek és más szakmai és civil köröknek arra, hogy ellenvéleményeit, kifogásait szóvá tehesse, tekintettel arra, hogy a hivatkozott rendelet szerint sem tervtanácsi, sem településképi véleményezési eljárásra nem kerülhet sor. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a mostani előzetes eljárásban kapott lehetőséget, hogy a bemutatott tervekkel kapcsolatosan kifejezhessük aggályainkat. 

Előzetesen szeretnénk elmondani, hogy egyesületünk minden korábbi fórumon részt vett, melyet az ingatlan kezelője és a beruházás előkészítője, a Cserkészingatlanok Nkft. szervezett abból a célból, hogy bevonja a település lakosságát a tervezési folyamatba, illetve bemutassa az elképzeléseket. Így tehát bizonyos mértékig betekintésünk volt a készülő program alakulásába. Ennek ellenére a végeredményként bemutatott beruházási programot rendkívül túlzónak tartjuk és úgy érezzük, hogy szinte semmilyen viszonylatban nem foglakozik azzal, hogy a Teleki-Tisza Kastélypark Nagykovácsi nagyközség szerves része, így az itt kialakuló létesítmények üzembe lépése során jelentős hatással lesz a település életének egészére. 

Nagykovácsi zsáktelepülés a Budai hegyek által körülzárt völgyben, egyetlen kétsávos úttal kapcsolódik a fővároshoz. Nagyközségünk lakossága közel 10 000 fő, a lakosságszám növekedése a 2000-es évek második felétől erőteljes, közel 500 beépítésre váró ingatlan van még mindig. A település kapujában épült fel az Amerikai Nemzetközi Iskola, amely óvodás kortól a középiskola végéig biztosítja a nemzetközi oktatást, így ennek napi ingázó forgalma is az egyetlen útkapcsolatunkat terheli. Ugyanezen útra köt rá Remeteszőlős közel 1000 fős lakossága és Budapest II. kerület Adyliget, továbbá az ennek szomszédságában a közeljövőben meginduló Kecskeháti lakóterület is (150 ingatlannal). A Nagykovácsi út bővítésére nincs lehetőség. 
Tanulmányozva a tervezők által bemutatott programot és az ahhoz kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatot az alábbi észrevételeket tesszük: 

  1. Településünk fejlesztésével kapcsolatos bárminemű beruházás értékelésének legfőbb szempontja - a fentebb említett okok miatt - a forgalomnövelés hatásának felmérése. Ebből a szempontból jelen beruházás Nagykovácsi számára további jelentős terhelésnövekedést fog jelenteni, s ami még súlyosabb, hogy immár nem csak hétköznapokon, hanem az idegenforgalmi programok miatt hétvégéken is. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a környezeti hatástanulmány ezzel a kérdéssel – tehát az üzemeltetésből származó forgalomnövekedéssel járó káros hatások vizsgálatával és annak ellensúlyozási lehetőségével egyáltalán nem foglalkozott.  Ezért kérjük a dokumentum ezirányú kibővítésének előírását. 
  2. Hiányoltuk a hatásvizsgálati dokumentum azon részét is, melyben a tervezők kitekintenek a kastélypark környezetében lévő lakó- és közlekedési területekre, azok jelenlegi állapotára, az üzembe helyezést követő gyalogos, kerékpáros és autós forgalmi terhelés változására. A Hatásterület helyszínrajzon (1. ábra) lehatárolásra került a kastélykert környezet, viszont a dokumentum nem vizsgálja azt. Nem tárgyalja a kastélypark omladozó kerítését, a víztorony felújításával és funkcióbővítéséből adódó belátás problémáját a lakókertekbe, a zsákutcás Kolozsvár utca forgalmi terhelés növekedését, amely a hotel és a park gazdasági bejárata, illetve a   15 lakásos szolgálati lakótelep kialakításából várhatóan adódik majd. Nem tárgyalja az áthaladó bicikliút kérdéseit sem. Nem vizsgálja a Sebestyén dombi lakóterület (Eötvös utca felőli bejárat) bekötő útjának új terhelési kérdéseit sem, ami általánosan plusz terhelést fog jelenteni – buszok bejárata, hétvégi nagy forgalom a kalandpark miatt stb. 

    1.ábra: Hatásterület helyszínrajz (forrás: ERBO- PLAN Kft tervlap a közzétett dokumentumokból)
  3. A környezeti hatásvizsgálat nem foglalkozott azzal sem, hogy Nagykovácsi jelenlegi közműhálózata rendelkezik-e elegendő kapacitással a tervezett beruházás igényeinek biztosítására. Mi, egyszerű állampolgárok gyanítjuk, hogy ez a feltétel nem áll fenn, tekintettel arra, hogy Nagykovácsi jelenleg is sok gonddal küzd a vízellátás biztosításával kapcsolatosan, gyakoriak a meghibásodások és a hegyi területeken a kapacitáshiány is. Feltételezhető tehát, hogy egy ilyen volumenű beruházás kapacitásigénye a hálózatok bővítését is szükségessé teszi, melyre vonatkozóan nem láttunk semmilyen adatot, egyeztetési jegyzőkönyvet és javaslatot. Kérdésesnek találjuk ugyanígy az áramellátás kapacitásait is, tekintettel az erre vonatkozó helyi problémákra. Kérjük a környezeti hatásvizsgálat kiegészítését ebben a témában is.
  4. Jelenleg a kastély korábbi funkcióihoz kapcsolódóan 3 épületből álló, 6 lakásos szolgálati épületek bújtak meg a fák között, kellemes lakóterületet biztosítva. Túlzónak tartjuk a tervezett 15 lakásos F+2 szintes telepszerűen kialakuló szolgálati lakások tervét, mind számában, mind méretében. Nagykovácsiban 2019-ben a lakosság erőteljes nyomására döntés született a telepszerű építkezések elkerüléséről, mely a Helyi Építési Szabályzatba is bekerült, ezért ennek érvényesítését szükségesnek találjuk, függetlenül a kastélypark területének különleges övezeti besorolására.
  5. Értelmezhetetlen az Előzetes vizsgálat szöveges dokumentuma 36-37. oldalán írt hulladékszámításoknál az Iskolaközpont megnevezés és az azokhoz kapcsolódó adatok – hiszen a tervek többszöri tanulmányozása után sem találunk Iskolaközpontot, ellenben hotelt, éttermet, rendezvényközpontot igen, melyre vonatkozóan nincsenek üzemeltetési adatok megadva. Nem tér ki a dokumentum a hotel-étterem- rendezvényközpont üzemszerű működésének modellezésére sem- amely feltehetően a kastélyépület rendezvényeihez kapcsolódóan fog működni (esküvők és egyéb rendezvények), továbbá az outdoor és hitéleti központ egyidejű működésére. Nem ismerhetünk meg létszámokat, üzemetetési terveket és mennyiségeket, tehát nem mérhető fel a valós terhelés sem. Pedig a tervek alapján nem ritkán elképzelhetőnek tűnik egy olyan állapot, hogy míg a hotelben és kastélyban teltházzal működik egy rendezvény, addig a park másik részén is többszáz fős esemény van (cserkészprogram, vagy bármi más) miközben a kalandpark is üzemel, és még néhány budapesti túrázó is erre kerékpározik éppen. Kérjük, hogy a vizsgálati dokumentum ilyen irányú számonkérése történjen meg: valójában milyen humán és ökológiai terhelés jön létre egyidejűleg mind az arborétum területén, mind a közvetlen lakókörnyezetben?
  6. Felmerült bennünk az is, jó dolog-e, hogy az arborétum területét ennyi parkolóval terhelik, teret adva egyúttal a parkon belüli autóforgalomnak. Szerencsésebbnek találnánk, ha a valós parkolóigény kielégítésére a beruházás előkészítői a területen kívül keresnének egy külső parkolóhelyet, melyet a településsel közösen kialakítva és működtetve egy szélesebb körű és így gazdaságosabb használatra lehetne kialakítani. (Egy külső parkoló kialakítása alkalmas lenne arra is, hogy hétköznap P+R -ként szolgál a település lakosságának, míg hétvégén a főként a kastély létesítményeihez kapcsolódó idegenforgalmi érdeklődés tölthetné meg azt. Ugyanitt lehetne elhelyezni a várakozó buszokat is, mert a mostani helyzet, hogy a buszok az Ady Endre utca elején parkolnak, csak a Kastély üzemeltetőinek jó megoldás.)

Mint látható, egyesületünknek komoly aggályai merültek fel abban a vonatkozásban, hogy a kastélypark fejlesztési programját túlfeszítettnek érezzük mind településünk terhelését, mind pedig az ökológiai vonatkozásokat figyelembe véve. Értjük, hogy a Teleki-Tisza Kastély korábbi színvonalas felújításával nem sikerült megteremteni a fenntarthatóság üzleti feltételeit, melyet most ezzel a fejlesztési javaslattal igyekeznek megvalósítani, mégis a lépték helyes megtartása mindannyiunk érdeke, különösen a klímaváltozásra való felkészülés tudatos megvalósításában.

Fentiek alapján kérjük észrevételeink figyelembevételét hirdetményük alapján, melyben kifejtik, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, melyek feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek bővítését, illetve megállapíthat figyelembe veendő szempontokat és feltételeket illetőleg kizáró okokat.

Nagykovácsi 2021 április 11.

Tisztelettel:

Kósa Emőke,  Bárdos Iván,  Koskovics Éva
ÖsszeKovácsoló Egyesület elnökség

------------------------

Engedélyezési tervek

 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!