Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Lakossági vélemények összegzése a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljáráshoz

A Nagykovácsiban működő ÖsszeKovácsoló Egyesület és a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület bejegyzett civil szervezetek nevében az alábbi kiegészítő észrevételeket küldtük meg az előzetes környezetvédelmi hatósági eljárás tárgyában.

Címzett: Pest megyei Kormányhivatal - Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály - 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Tárgy: Lakossági vélemények összegzése a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljáráshoz 
Ügyszám: PE-06/KTF/17446/2021

Tisztelt Környezetvédelmi Hatóság!
 

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás közzététele nagy visszhangot váltott ki a nagykovácsi lakosság körében, ezért egyesületünk más helyi civil egyesületekkel és aktivistákkal karöltve egy kérdőívet tett közzé, melyre 2021 április 15-18 között lehetett kitöltést kezdeményezni. A kitöltés anonym volt, az érvényben lévő adatkezelési szabályokat figyelembe vette. 

A kérdések a következők voltak: 

1. A Kastélypark Komplexum programja megtekintése után mely új fejlesztésekkel, illetve épületek létesítésével ért egyet?  (Jelölje amivel egyetért a kockában!)

o Meglévő torony átalakítása többszintes és kétféle besorolású szálláshellyé
o Meglévő panzió épület elbontásával új 50 szobás hotel, étterem, wellness részleg: Pince+Földszint+2 szint új épület építése
o Szabadtéri mise helyszín kialakítása
o Esőbeálló pavilon, tároló, vizesblokk
o Porta épületek
o Meglévő 3 db 6 lakásos földszintes szolgálati épületek bontása, helyére 15 lakásos F+2szintes szolgálati lakóépület építése
o Új karbantartó épület építése
o Új, többszintes outdoor és hitéleti központi épület építése (étkezde, vizesblokk, közösségi- és rendezvénytermek, szállásépületek, kb. 2000m2-en, F+ 1 szinten)
o Meglévő gazdasági épület átalakítása és bővítése outdoor központ kiszolgáló épületének
o Közösségi vizesblokk kialakítása
o 118+53 db személygépkocsi és 3 db busz parkolóhely kialakítása, feltáró utak
o Új sétáló- és futó útvonal kialakítása, kert- és tájépítészeti rendezés, játszóterek és erdei tornapálya kialakítása
o Erdei kalandpark kialakítása
o Cserkészkert és hitéleti kert kialakítása

2. Milyen pozitív környezeti hatások kialakulására számít a megismert kastélypark program megvalósulása esetén? (Fejtse ki pár szóban!)
3. Milyen negatív környezeti hatások kialakulására számít a megismert kastélypark program megvalósulása esetén? (Fejtse ki pár szóban!)

223 kitöltés érkezett a megadott szűk 3 nap alatt.  

Az 1. kérdésre adott válaszadók mindössze csak 13,6 %-a értett egyet a parkolószám ilyen arányú bővítésével, 13,1%-a a 15 szolgálati lakás építésével és 12,6%-a a meglévő panzió elbontását követő 50 szobás hotel, wellness részleg és étterem épületegyüttes építésével. A kitöltők 50%-nál nagyobb arányban támogatták a szabadtéri parkfejlesztéseket – új sétáló és futópálya, közösségi mosdók és erdei tornapálya létesítményeket. 

A 2. (nyitott) kérdésre – a tervezett fejlesztés várható pozitív hatásai - 142-en válaszoltak (a kitöltők 63,7%-a). Ezek többsége nem a kastélypark program környezeti hatásaival foglalkozott. A válaszadók inkább az kastéllyal szembeni elvárásaikat fogalmazták meg és a tervezett fejlesztések más egyéb következményeit írták le. 
A véleményeket, javaslatokat a következők szerint lehet csoportosítani:

1. Javulnak a helyi sport és szabadidős lehetőségek
Láthatóan nagy reményeket fűznek a válaszadók ahhoz, hogy a fejlesztések következtében több és jobb sportolási lehetőség lesz a kastélyparkban. Amire leginkább szükség van: futópálya, focipálya, kosárpálya, kültéri edzőpark, erdei tornapálya, vagy csak egyszerűen este is rendelkezésre álló kocogási lehetőség. De játszótér, vagy sétára alkalmas zöldterület is szerepel a javaslatok között. Előnyös lesz, hogy ha mindezeket a lehetőségeket jobb kiszolgáló létesítmények is segítik (pl. vizesblokk).

2. Helyi közösségi tér kialakítása 

Az előző javaslatcsoporthoz kapcsolódva láthatóan nagy igény van arra, hogy a kastélypark helyi találkozási lehetőséget biztosítson. Szolgáljon ki minden korosztályt, legyen alkalmas közösségi rendezvények lebonyolítására, ahol megvannak az alapszolgáltatások.

3. A kastély működési feltételei javulnak

A válaszadók szerint is jobb feltételek között tud majd a fejlesztések megvalósulása után a kastély működni. Az ingatlanok kihasználtsága javul, jobbak lesznek a parkolási lehetőségek. Mindez a cserkészek számára jelent gazdasági előnyt.

4. Munkalehetőség, önkormányzati bevétel

Néhány válaszadó reményeket fűz ahhoz is, hogy a fejlesztések munkalehetőséget teremtenek. Esetleg más előnyt is jelenthetnek a falunak, pl. egy piac működtetésével vagy az adóbevételeken keresztül.

5. Turizmus  

Egy nagyobb léptékű fejlesztés növelhetné a helyi idegenforgalmat is, mert erre a szállodakapacitásra rá lehetne építeni más programokat.

6. Környezetvédelem, közlekedés

Mindezeket az előnyöket csak akkor lehet kihasználni, ha az átalakítások nem károsítják a kastélypart növényzetét. Szükség van a közlekedési feltételek javítására is (pl. gyalogátkelő a kastély előtt).

7. Abszolút elutasítások 

A pozitívumok kérdésre válaszolók közül 57-en, azaz 40% semmilyen pozitívumot nem vélt felfedezni a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum bemutatott fejlesztési tervével kapcsolatosan Nagykovácsi egészének környezeti hatására vonatkoztatva.

A 3. (nyitott) kérdésre – a tervezett fejlesztés várható NEGATÍV hatásai - 157 válasz érkezett (azaz a kitöltők 70%-a válaszolt erre a kérdésre is), melyek sok esetben nagyon részletekbe menő észrevételek voltak. Emellett kiemelendő, hogy az észrevételekben 41 esetben szerepelt a ZAJ szó, 14 esetben a TÖMEG és 12 esetben a ZSÚFOLTSÁG kifejezés. 

Összesített vélemények: 

147 negatív véleményt íróból a legtöbben, 88-an a nagyobb forgalomtól tartanak (az összes kitöltő 39%-a, a véleményüket írásban is kifejtők közül 60%)
Közmű meghibásodást, közmű kapacitás elégtelenségének veszélyét 19-en említették valamilyen formában (13%).
A beruházás negatív környezeti hatásától 65-en tartanak (44,2%) a következő aggályok felemlítésével: természetrombolás, környezetkárosítás, zöldterület csökkenés, fakivágás mértéke.

A falura, a falusi életre gyakorolt negatív hatás életminőség csökkenés, zsúfoltság, tömeg, közösségtől való elzárás, közparkként való funkció megszűnés problémáját 86-an jelezték (58,5%).
Összességében elmondható, hogy a válaszadók többsége nem egy, hanem több negatív hatással számol, amennyiben a közzétett tervek megvalósulnak. Kiemelkedően magas a közlekedési problémák növekedésével számoló válaszadók aránya, még a környezetvédelmi aggályoknál is többször említik a kérdőív kitöltői. Mindenképpen fontos szempont az új funkciók tervezésénél és a meglévők átalakításánál a tervezett beruházás üzemszerű zajterhelése, mert az itt lakóknak kiemelten fontos szempont a csendes környezet, melynek elvesztését reális veszélyként látják. 
Az összegzésből az is kitűnik, hogy az embereket érdekli a téma, véleményüknek hangot adnak. A válaszok többsége összeszedett és átgondolt.

Az észrevételek, vélemények közül kiemelnénk néhány részleteseben megfogalmazottat: 

Bevezető út zsúfoltsága, környező utcák forgalmának növekedése, a Kolozsvár /Diófa utcában lakók életminőségének drasztikus romlására a szűk utca megnövekedett forgalma miatt. Szállópor és hangszennyezés erős növekedése a környéken. Közmű hálózatok gyakoribb meghibásodása.

A meglévő épületek elbontása, és helyette nagyobb épületek építése megendedhetetlen. Inkább felújitás. Ha ez nem megvalósítható, maximum ugyan akkora épületek építese.Új építmény max tájbútorok, illetve mellékhelység kialakítása.

Leginkább az aggaszt, hogy a beruházások tovább terhelik a község infrastruktúráját és nagyon keveset hoznak az itt lakóknak. Egy olyan folyamatot látunk, amelyben a helyiek egyre inkább elvesztik a parkjukat. Nagyon sok minden hiányzik, amit itt meg lehetne valósítani, pl. kisiskola, még több kültéri sportolási lehetőség (nem foci), állandó tornapálya, állandó tájfutó pálya, játszótér, feljáró a hegyikerékpár pályához, futókör (nem kell rá se beton, se rekortán), közösségi terek, pergola, kültéri sütögetőhely. A tervezett fejlesztés csak elvisz, nem hoz, és tovább generálja a gépjármű forgalmat, terheli a csatorna és vízhálózatot és mivel ez egy katlan, a rendezvények az egész település nyugalmát zavarják - ez mintha nem érdekelné a beruházót. Kérjük vissza a parkunkat! A cserkészvezetők ennyi pénzből máshol is építhetnek maguknak kastélyt és szállodát!

Sok fát ki akarnak vágni, emiatt kevesebb lesz a terület CO2 megkötése és oxigénkibocsátása. A tervezett szálloda és kalandpark további forgalmat generál az utakon, amik már így is túlterheltek.

A megnövekedett busz és gépjármű forgalom tovább terheli az így is zsúfolt utat és növeli az így is jelentős légszennyezést. A szálláslehetőség nagyobb létszámú rendezvények lehetőségét teremti meg, ami rendszeressé tenné a hétvégi zajterhelést, zavarva a település lakosságát, így komoly konfliktusok forrása lehet.

Dokumentáció hiányosságai:

a. Nincs infó a kalandpark jellegéről, funkcióiról ill. becslés a várható
- többletforgalomról (átlag, csúcsterhelés)
- ezek ökológiai és infrastrukturális hatásairól
b. beépített területhányad a beruházás befelyezése után?
c. alátámasztás a környezeti hatások lényegtelen voltáról?
...
z. helyette a Cserkész-szövetség anyagi boldogulása túl sokszor merül fel - ez is megalapozatlanul

Negatív környezeti hatások: építmények és parkolók számának és alapterületének jelentős növekedése a parkon belül; fakivágás; megnövekedett forgalom a főúton és a két oldalsó bejáratot érintő utcákban, a Szt. Rókus kápolna környezetének tönkretétele; az építkezés alatt és után a Kolozsvár utca megnövekedett forgalma statikailag rongálja - különösen a nehéz munkagépek - az utcafrontos épületeket (az utca amúgy is szűk ezek felvonulásához); a közműveket tovább terhelné ez a beruházás (az utak állapotát is, miközben azok karbantartásához nyilván nem járulna hozzá); amennyiben nem érné el a kívánt hasznát, úgy kihasználatlan és folyamatosan romló állapotú építmények maradnak a park helyén.

Sokszoros autóforgalom. Mindenhol parkolni fognak. Így is alig lehet bejutni a városba reggel és vissza este, ez megsokszorozza a menetidőt. Plusz légszennyezés. Évekig húzódó, mutyizós, botrányos minőségű építkezés. Honnan lesz villany, víz bekötve, mert a hálózatok már így is folyamatosan rosszak.
Forgalomnovekedes miatti zaj- es legszennyezettsegi artalom. A megnovekvo forgalom miatt a romlo kozbiztonsag miatt kameras megfigyelo rendszert kell kiepiteni a kastely kornyeken. A gepkocsiforgalom novekedes miatt lelassul a forgalom, ez is noveli a legszennyezest.

A szálláshelyekkel elveszti a park jellegét, nagy átmenő forgalmat generál, a parkolók ide nem illenek, terheli a környezetet.

Hatásvizsgálatok hiánya, ezek megosztása a helyi közösséggel, helyi építési szabályzatok teljes figyelmen kívül hagyása, beépítettségi arányok, zöldTERÜLET előrevetíthető drasztikuks csökkenése, országos, és helyi környezetvédelmi szabályok be NEMtartása, az 1-es pontban felsoroltak területigénye miatt a park fáinak kivágása, a sétaútvonal és a park egységének felbontása, forgalommal terhelése, levegőszennyezés, a bejárati kastélykapun a buszok nem fognak tudni befordulni, le fog kelleni bontani (tereprendezés), ebbe bele fog tartozni a kinti gesztenyefasor egy részének elpusztítása. Külső terület: az úthálózat terhelése, Nagykovácsi terhelése ekkora (? mekkora?) idegenforgalommal, nem elég az Amerikai iskola okozta napi dugó és levegőszennyezés, most a Kastély fogja teljes mértékben foglyul ejteni Nagykovácsit. Környezetszennyezés, levegőszennyezés, ez a hotel magánosítja Nagykovácsi természeti értékeit. Azért a megyei hivatalhoz fordulnak, mert astratégiailag kiemelt beruházások oda tartoznak. Kérdés az, hogy ami egyszer az volt, az a bővítéskor is az marad-e? Ezen kívül pár hete ratifikáltak egy törvényt, amely Magyarország akármelyik területét elfoglalhatja ezen a címen, a helyi hatóságok beleegyezése nélkül. Ezért ez a Kastélybeli fejlesztés precedens lehet egész Nagykovácsi védett területére is, a Natura 2000-re is. https://www.parlament.hu/irom41/15397/15397.pdf

A Kolozsvár utca olyan keskeny, hogy 2 autó se fér el egymás mellett. A várható forgalom, a zaj, por teljesen tönkretreszi a környéken élők életminőségét. Ez nemcsak az utcán történő zajra, porra vonatkozik, hanem várhatóan a kertben történő összes építkezésre és eseményre.

Rettenetes! Forgalom novekedese, uj utca nyitasa aminek nincs teherbirasa, zaj es autok-buszok fustje, az egysavos kozut NEM bir el semmifele tovabbi terhelest, hatalmas szemelyi forgalom,tobbszintes epuletek NEM epithetok a tajvedelmi teruleteken, belteruleten ,csend es jolevego MEGSERTESE a turista, rendezveny, szalloda ,autos, buszos stb. megvalosulasa eseten!!! Ellentetes a NEMZETKOZI szervezetek jelent es jovot erinto utasitasaval: zoldebbe, elhetobbe tenni a Foldet!!!! Megserti a Kornyezetvedelem minden alapszabalyat, gyermekeink, unokaink jovojet! Tiltakozunk a jelen helyzet megvaltoztatasa ellen!!!!!

A falu végletesen túl van terhelve. Itt semmiféle bővítést építést nem tartom jónak ,inkább káros falurombolás folyik ami még tovább fokozódhat ha a cserkészet nem áll le! A falu vezetése arcul csapja a régi lakosságot minekünk kell tűrnünk, szívni a kipufogófüstöt. Akik idejöttek azok meg nem is illeszkedtek be de itt követelőznek mindenért. Hatalmas a baj....elhangzott több helyről a hivatalból....akinek nem tetszik menjen el a BAKONYBA....

Megnövekvő zaj a környező utcákban, csökkenő zöldterület. Az építkezéssel járó forgalom, majd az azt követő üzemeltetési forgalom az Eötvös utca útburkolatát teljesen tönkreteszi, mint ahogy a kastély felújításakor is történt.

Sok fa kivágása, a vegetáció pótlása és újra megerősödése hosszú idő. Parkolóhelyek bezsúfolása a területre nem jó, túlságosan emberközpontú megközelítés a természetközpontú helyett, rossz példa, rossz döntés. Túlzott beépítés program - 8 szolgálati lakásnál ne legyen több, karbantartó épület nagyságát sokallom. Tisztázatlan a működési modell, több dolog keveredik. Tisztázatlan a beruházás konkrét célja: valójában mit akar a Cserkészet? Hitéleti helyszínt vagy businesst. Ha mind a kettőt akkor nem látom a modellt ahogy ez összekapcsolódik, ahogy ez megfér egymás mellett, és az legfőképpen hogyan terheli ez a falut. Ezt tisztázni kell.

A tömegek nem tennének jót a kastélyparknak. Ezért nem tartom helyesnek a nagykiterjedésű szabadtéri mise hely kialakítást sem. Ez nem egy világváros, ahol ekkora szállodára lenne szükség. Talán jó lenne megtanulni és átérezni a svédektől, a kevesebb elég mondást! Nagy méretű sok emberes, már-már tömeges méretekben gondolkodni egy természetvédelmi területen megvetendő ötlet.

Szintráépítések nem illenek a faluisas jelleghez, relatíve nagy parkoló azt sejteti, hogy gépjármű-forgalom növekedésével számolnak a tervezők, holott a falu remekül megközelíthető tömegközlekedéssel és kerékpárral (amennyiben tényleg a cserkész csapatok miatt lenne szükség a parkolóhelyekre).

Megnövekedett gépjármű és gyalogos forgalom a községben, lényegesen nagyobb karbonkibocsátás és karbonlábnyom, fokozódó levegő károsanyag terhelés, az egyébként is határon billegő vízszolgáltatás romlása

A környezeti terhelés nagy mértékben megnőne. A rendezvények jelentős zajjal járnának, ami a sebestyéndombiak számára, különösen a nyári időszakban lehetetlenné tenne a pihenést. (Falunap, Crosskovácsi, cserkész rendezvények tapasztalata alapján). A jelentős forgalom növekedés a jelenleg is túlterhelt Nagykovácsi úton való közlekedést lehetetlenné tenné. Az erdei utak forgalmának mesterséges megnövelése, a környék már most is megbomlott ökoszisztémájának további pusztulását jelentené.

Az jelenlegi ismeretek alapján nagyon aggasztó, hogy terv egyáltalán nincs egyensúlyban a helyszín adottságaival, a falu működésével és infrastruktúrájával. A rengeteg új épület és funkció rendkívül hátrányos helyzetbe hozza a kastély visszafogott klasszicista tömegét, amelyet még a felújításkor is igyekeztek megtartani és amelyhez az istálló épületek is arányosan idomultak. Rémisztő, hogy arborétum helyett egy telezsúfolt “park” koncepciója látható, parkolókkal, szórakoztató funkciókkal. Mivel a “kaszáló” rét közpark lehetősége örökre megszűnni látszik (a lakossági tiltakozás ellenére) így még inkább szükség lenne egy olyan (bekerített!) parkra, amely autómentes, kisgyermekes családok számára látogatható, sportolásra alkalmas, pihenés és baráti találkozók helyszíne lehet és persze turista látványosság, de nem központ.

Túlzott költségekkel járó és nagymértékű beépítettség, illetve az egyoldalú felhasználása ennek az értékes parknak. Érthető, hogy ez a Cserkészek területe, de szerintem megférnének itt a helyiek is. Szerintem senkinek nem okozna problémát, hogyha ez lenne Nagykovácsi Margitszigete :) Azaz bárki, bármikor használhatná. Jelenleg a park kihasználatlan.

El kell viselni a falu lakosságának az építkezés minden kellemetlenségét. Józan paraszti ésszel is belátható, hogy üzleti szempontból semmi realitása nincs ennek a tervnek, így évek múlva a falu lakossága "élvezheti" majd, ahogy lepusztul az egész komplexum a kihasználatlanság miatt. A közművek már most is túl vannak terhelve, a szálloda stb nélkül is folyamatosan előfordul vízcsőtörés. El nem tudom képzelni, mi miatt kiemelt fontosságú ez a projekt nemzetgazdasági szempontból??? Az évi kb. 50 szállóvendégtől? Mint már évek óta megszokhattuk, sajnos ez is valakinek a zsebének kiemelt fontosságú, de nem a nemzetnek.

Tisztelt Hatóság! Reményeink szerint településünk közösségének véleménynyilvánítása és az abban foglalt meglehetősen egyöntetű észrevételek támogatni fogják Önöket a megfelelő döntés meghozatalában: a benyújtott környezeti hatástanulmány elutasításában és új, körültekintőbb hatásvizsgálati dokumentum készítésének előírásában.


Nagykovácsi 2021 április 19.

Tisztelettel:

Bárdos Zsuzsa
elnök
Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!