Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Nyílt levél Nagykovácsi Önkormányzatának - Kastélypark egyeztetés ügyében

Nyílt levelünket az alábbiakban olvashatják.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönettel vettük a meghívást a Kastélypark Komplexum terveivel kapcsolatosan jövő héten tartandó egyeztetésre, amelyen természetesen részt veszünk. Tudomásul vesszük, hogy a járvány helyzet miatt a résztvevők száma korlátozott, azonban mindenképpen fontosnak tartjuk a meghívottak körét bővíteni az alábbi résztvevőkkel: 

Crosskovácsi Sport- és Környezetvédelemért Egyesület, két okból is: egyrészt mert Nagykovácsi természet- és környetvédelme mindig kiemelt figyelmet kap programjaik szervezésében, másrészt mert a Kastélypark a helyszíne 25 éve a nemzetközi rangra emelkedett Crosskovácsi versenynek.  Javasoljuk tehát az egyesület vezetőjét, Mátyus Attilát meghívni. 

A Kolozsvár utcai lakóközösség képviselője, Lakatos Pétert - erőteljes érintettségük miatt. 

A Sebestyéndomb lakóközösség képviselője, Piskóthy Miklóst - erőteljes érintettségük miatt. 

Azt gondoljuk a tervezett 10 főbe így is belefér  a településünk és a téma megfelelő képviseletét ellátó kör: Polgármester és Főépítész, Crosskovácsi, NATE, ÖsszeKovácsoló és Szépkovácsi Egyesületek képviselői, Kolozsvár utca és Sebestyéndomb, tehát marad 2 további - Polgármester Asszony által valószínűleg meghívoandónak tervezett - vendégnek is lehetőség.  
A meghívóból nem derült ki a meghívottak pontos köre, a napirend és a lebonyolítás módja sem, ezért további javaslatainkat is megtesszük.  

Napirendi javaslatunk:

  • Rövid tervismertető a beruházó vagy a Főépítész részéről.
  • Jogi lehetőségeink tisztázása.
  • A résztvevő képviseletek rövid véleményének megismerése.
  • Az álláspontok egyeztetése, közös vélemény kialakítása.
  • A következő lépések meghatározása.

Lebonyolítás: 

Tekintettel arra, hogy a téma a lakosság körében nagy érdeklődést váltott ki - vélemények megjelenítése a közösségi oldalakon, ÖsszeKovácsoló Egyesület kérdőívére 223 kitöltés érkezett 3 nap alatt, több beadvány készült a Környezetvédelmi Hivatal felé, aláírásgyűjtés történt a Kolozsvár utcai lakók és a Sebestyéndombiak körében, egyesületünket is többen keresték írásban és szóban a véleményükkel - kérjük, hogy a megbeszélésről készüljön videofelvétel, melyet vágatlan formában tegyünk közzé a programot követően a közösségi felületeken és az önkormányzat honlapján.

Válaszlevelünket nyílt levél formájában közzétesszük, egyúttal tájékoztatjuk, hogy a ÖsszeKOvácsoló Egyesület által a Kastélypark Komplexum fejlesztési terve környezeti hatásvizsgálata témájában 2021. április 15- 18 között kitölthető kérdőív válaszainak összefoglalását az alábbi linken tekinthetik meg:

Egyesületünk álláspontja a kastélypark Komplexum Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya által az előzetes környezetvédelmi eljárás kapcsán közzétett dokumentum alapján a következő: 

Javasoljuk, hogy Nagykovácsi nagyközség Önkormányzata a Kolozsvár utca teljes területére vonatkozóan tiltsa meg a minden építéssel és a későbbiek során a kastély tervezett létesítményeinek napi kiszolgálásával kapcsolatos teher- és személygépjármű behajtását, tekintettel arra, hogy ez az utca sem  szélességében, sem műszaki állapotában, sem a kapcsolatot biztosító kishídjaival nem alkalmas erre a terhelésre.  

Egyetértünk azzal, hogy a kastélypark meglévő, még nem felújított épületállománya felújításra szorul, ezért egyetértünka azok ujjáépítésével is, de nem értünk egyet a meglévő beépítés növelésével és a park vegetációjának hosszú évek alatt kialakult állapota, így a természeti környezet megsértésével, annak csonkításával. 
Követeljük, hogy az előzetes környezeti hatástanulmány valós tartalommal készüljön el, azaz készüljön el a tervezett program üzemeltetési modellje, és annak környezeti hatásvizsgálata mind a kastélypark területére , mind a kijelölt környezetére vonatkozóan. 

Messzemenően nem értünk egyet és tiltakozunk a korábbi víztorony funkcióváltásával kapcsolatosan. Sem szállásfunkciót, sem kilátót nem tudunk elfogadni ennek felújítása során. Ez az épület sosem volt kilátó és a mai viszonyok mellett nem is kell, hogy az legyen. Felújításával állagmegóvás kell, hogy történjen, mely esetleg időszakosan  teret adhat kisebb látványosságnak egy-egy esemény melett-  egyúttal figyelembe véve a szomszédságban lakók életének diszkrécióját.  

A Teleki-Tisza Kastély és kastélypark Nagykovácsi nagyközség területének része, természetvédelmi oltalom alatt álló, helyi védettségű örökségvédelmi érték, ennek megfelelően átalakulása és megújítása a mindenkori nagykovácsi lakóközösség védelme alatt áll, mely jogát az önkormányzat képviseletében kívánja és reméli elsősorban érvényesíteni.

Kérjük a levelünkben megfogalmazottak megvalósítását és egy megfelelően nyílt egyeztetés megvalósítását. 

Nagykovácsi 2021. április 22.

Üdvözlettel,

ÖsszeKovácsoló Egyesület elnöksége
a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület elnöksége egyetértésével
 

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők