Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Az Önkormányzat számára egyértelműnek kell lennie, hogy minden korosztály különböző igényekkel, lehetőségekkel rendelkezik.

Fenntartható autonóm település

A fenntartható település jellemzői - cél az ÉLHETŐSÉG megtartása

  • alapszolgáltatások biztonsága (víz- szennyvíz, áram, gáz, hulladék-elszállítás, útfenntartás, tömegközlekedés)
  • munkalehetőségek széles köre
  • kereskedelmi és egyéb szolgáltatások széles kínálata
  • csomagolásmentes üzletek, újrahasznosítás támogatása
  • megfelelő szintű egészségügyi és oktatási intézményrendszer
  • önellátásra való törekvés, edukáció
  • környezet-és klímavédelmi szempontok előtérbe helyezése (levegőminőség védelme, zöldfelületek megóvása, természetes vizek megfelelő kezelése, stb)
  • helyi energiatermelés lehetőségeinek felmérése, az energiaközösség kiépítésének támogatása
  • együttműködési lehetőségek építése településen belül és a környező településekkel.

Konkrét terveink

A közelmúltban elkészült a Kossuth Lajos utca zárt csapadékvíz elvezetése, egyúttal az új parkolóhelyek és növényágyak előzetes kialakítása, a gyengeáramú villamosenergiaellátás felszín alatti vezetésének műszaki tervei. A főutca teljes körű rendbetétele, mai igényeknek megfelelő korszerű kialakítása még sok kívánnivalót hagy maga után - gyalogos felületek rendbetétele, légkábelek megszüntetése, buszmegállók áthelyezése, biztonságos gyalogátkelők, parkolók kialakítása, utcabútorok fejlesztése. Ezekre a munkákra pályázati források ritkán állnak rendelkezésre, a fejlesztési forrásokat a településnek kell előteremtenie.

Az infrastrukturális alapellátások biztosítása mindig kiemelt feladat, ebben a vízellátás terén van a lakosság által érzékelhető legnagyobb elmaradás: a meglévő rendszeren nagy a vízveszteség, a szükséges kapacitások fogadására sok helyen nem alkalmas, a hegyi területeken a vízmennyiség gyakran nem elegendő, a szolgáltatás akadozik. Emellett a fogyasztási szokások is felülvizsgálandók települési szinten, mert tudomásul kell vennünk, hogy víz az egyik legnagyobb érték, akár ivóvízről akár egyéb felhasználású vízről gondolkodunk.

Nagykovácsi településfejlesztési eszközei elavultak, időszerű egy átfogó tervezési folyamat megvalósítása és az időközben erőteljesen megváltozott jogszabályi környezetnek is megfelelő Nagykovácsi Településtervének elkészítése. Ez magában foglalja a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát, egyúttal új válaszokat keres a vízellátási problémákra, energiaellátási kihívásokra, a közlekedési -és forgalomszabályozási kérdésekre és a várható turisztikai fejlődés által generált feladatokra. Kiemelendő kérdés a Nagykovácsi völgy településeinek együttélése és élhető fejlesztése, melyben a közös jövőkép alakítás és munkálkodás alapjainak megteremetése elengedhetetlen - Nagykovácsi a Kecskeháti településrésszel együtt, Remeteszőlős, és II. kerület Adyliget, de kapcsolódnak ehhez Hidegkút- Máriaremete- Széphalom városrész bizonyos kérdései is.

Önkormányzati fejlesztésű co-working iroda létrehozása az otthondolgozás ösztönzésére, népszerűsítésére és támogatására.

Önkormányzati fejlesztésű vállalkozói telep létrehozása a helyi vállalkozók telephely-elhelyezési lehetőségeinek fejlesztésére - ezzel csökkentenénk a lakóövezeti terheléseket, a haszonjárművek utcai tárolását, javítanánk a nem egymáshoz illő funkciók egészséges elválasztását. Nem utolsósorban a létrejövő saját megtérülő vállalkozással növelnénk a település vagyonát és bevételi forrásait.

Vásárlási szokásaink változnak, így a település kereskedelmi jellegű egységei is más struktúrában kell, hogy fejlődjenek. Egyre erőteljesebben van jelen a szektorban az online kereskedelem, így Nagykovácsiban is megnövekedett a csomagszállító cégek jelenléte. A helyi üzletek kínálata a mindennapi igényekhez kell, hogy igazodjon. Egy település lüktető életét a kereskedelmi- vendéglátó és szolgáltató egységek jelenléte erősen meghatározza. Nehéz azonban megtalálni azt az ellátási szintet, ami egy kvázi alvótelepülés igényéhez jól tud igazodni és hosszú távon életképes. Ezt az igényt egészítheti ki a várhatóan erősödő kiránduló turizmus által jelentkező forgalom. De mi lehet ebben a témában az önkormányzat szerepe? Az önkormányzat adatfelvétellel és annak nyilvánossá tételével, a szereplők koordinálásával, a jó szabályozók és ösztönző helyi adókompenzációk felállításával segítheti ezeket az önfejlődési folyamatokat, megfelelő mederbe terelheti a vállalkozók törekvéseit, együttműködésével elősegítheti a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztéseket.

A fenntartható oktatási -és egészségügyi intézményrendszer igazodik a helyi lehetőségekhez és igényekhez és elsődleges célja, hogy minden olyan lehetőség megvalósulásra kerüljön, ami az itt élőket szolgálja és a lehető legkevesebb településen kívüli megoldások keresésére ösztönözze.

Környezet – klímavédelem – fenntartható települési életközösség. Ezek megkerülhetetlen kérdések. Településünk sok megoldatlan feladattal áll szemben: régi hulladéklerakó rendezése, szelektív hulladékgyűjtés javítása, fűtéskorszerűsítések kiterjesztése a völgy levegőminőségének védelmében, közösségi kertművelés és edukáció a fenntarthatóságnak megfelelő kertek kialakítása érdekében, ivóvízvédelem, vízmegtartás, környező településekkel való tájkapcsolatok ápolása, korszerű energiatakarékos megoldások bevezetése, OKOS településüzemeltetési modellek, állattartás 21. századi követelményei, felelőssége kiemelése.

Nagy veszélyben van a megmaradt védett gyümölcsösünk, a körtés. Mivel művelése csak részben valósul meg és a művelést végző is erősen korlátozva van, közös megoldást kell találni a gyümölcsös megújítására és mezőgazdasági művelésben való tartására. A terület természetvédelem alatt áll, emiatt fejlesztése korlátozott. Megoldás lehet a közösségi kertek kiterjesztése a városi lakosság bevonásának alternatívájával.

Útkapcsolat Budapest felé – a legsúlyosabb kérdésünk, amelynek megoldása komplex megközelítést, széleskörű összefogást és egyeztetést igényel a többi agglomerációs településsel és a főváros és szomszédos kerületi vezetéssel. A kérés nem lehet egyirányú, vállalásokat nekünk is tennünk kell és azokat meg kell valósítani: korlátozott építkezési lehetőségek, P+R és B+R parkolás, helyi munkahelyteremtés és intézményi kínálat bővítése, az ingázás indokának csökkentése.


Ha szimpatikusnak találja elképzeléseinket, akkor kérjük, hogy ossza meg ismerőseivel!


Összekovácsoló Egyesület

Összekovácsoló egyesület

ÖsszeKOvácsolódó független nagykovácsi lakosok vagyunk, akik jókedvvel, sok együttérzéssel és azzal a szándékkal indultunk el, hogy a közösen megfogalmazott célok megvalósításában széleskörű együttműködésre találjunk a településen és tágabb környezetünkben.

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!