Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

A siker feltétele, hogy megértsük a lakosság sokféleségét, igényeinek sokszínűségét, a sokféle szempontot és érdeket.

Hatékony kommunikáció

Fő feladatunk, hogy próbáljunk kialakítani együttműködéseket, együttgondolkodásokat, abból a célból, hogy bővüljön a közös halmaz, a közös érdek, a megértés, az együttműködés!

A szereplők
  • a választott faluvezetés -polgármester és képviselők (felelős, proaktív, nem önmagába zárt grémium, nem csak tüzet olt, hanem koncepciókkal is rendelkezik)
  • lakosság (bejelentett és nem bejelentett; régi és új, gyerekes és nem-gyerekes, különböző korosztályok)
  • vállalkozások, vállalkozók
  • a hivatal és intézményei (az ott dolgozók, a különböző területek hozzáértői, felelősei), az intézmények (oktatási és egyéb), az egészségügyi ellátásban szereplők stb. – minden olyan szervezet, szakember, aki azért dolgozik, hogy az itt élők életét szolgálja valamilyen formában
  • egyéb szereplők (telektulajdonosok, itt dolgozók, vállalkozók, szolgáltatók).
  • civil szervezetek, érdekvédelmi csoportok

Az önkormányzat változó formában tud közvetlenül hatni a fenti csoportokra. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy el tudjuk érni a különböző szereplőket, létrejöjjenek és fennmaradjanak ezek az együttműködések és a kommunikáció zökkenőmentes legyen. Ennek kitalált módszertana és eszközrendszere létezik, melyekkel élni fogunk.

Közösségi megoldások keresése

Meg kell vizsgálni, a jelenlegi jogszabályi környezetben milyen kreatív, egyéni lehetőségek vannak olyan kérdések megoldására, mint például:

  • a helyi vállalkozások ösztönzése (ezzel is minimalizálva a Budapest - Nagykovácsi forgalmat) – helyi nyilvános adatbázis építése az elérhetőség és ismertség segítésére, adókedvezmények lehetőségeinek felmérése
  • a települési szintű komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés megújítása, régi hulladéklerakó problémájának megoldása
  • a közösségi közlekedés lehetőségeinek bővítése, a kerékpáros és a GYALOGOS közlekedés feltételeinek javítása (amennyire lehet, minimalizáljuk az autóhasználatot)
  • sportolási lehetőségek bővítése, ösztönzése, alakítása a helyi adottságokhoz

Közösségi kommunikációs felületek

Településünk kommunikációs felületei meglehetősen egyoldalúak és megjelenésük sem felel meg a mai kor igényeinek. Olyan elektromos információs csatornára, illetve emellett havi újságra van szükségünk, amely belső tartalmában nem csupán az önkormányzat gondolatainak szócsöve, hanem kulturált vitákat képes publikálni egyes témákban, megjeleníti lakosságunk gondolkodásának sokszínűségét. Teret ad különböző közösségek kulturált megnyilvánulásának, eseményei hirdetésének.

Helyi ünnepek, rendezvények

Ünnepeink és ünnepségeink sok esetben kiürültek, a lakosság számára érdektelenek. Ezen változtatni kell - újszerű megközelítéssel és hanggal, megfelelő szelekcióval. Szeretnénk valódi közösségi eseményeket létrehozni és hagyománnyá tenni, őszintén megszólítva ezzel a település lakosságát, megváltozott igényeiket figyelembe venni.

Identitás

Nagykovácsi nagymúltú település, nem kevés olyan építészeti és természeti örökséggel rendelkezik, amelyek számunkra, akik itt élnek identitásunk alapjait jelenthetik. Ezért törekvésünk számba venni és megfelelő táblával jelölni azokat az épületeket és helyszíneket, melyek a településtörténet emblematikus helyi, fontos pontjai voltak.

Szükségét érezzük további események és kiállítások szervezésével erősíteni a lakosság ismereteit választott lakóhelyük múltjáról és értékeiről. Ennek egyik általunk elindított programja a Múzeumi Szombat eseménye, melyet hagyományként folytatni kívánunk.

Nagykovácsi lakói rendkívül sokszínűek, gazdag gondolatokkal rendelkeznek - mindezt jó lenne a mindennapokba is becsatornázni. Több és gyakoribb teret kell adni a lakosság gondolatainak és véleményének kifejtésére, teremtsünk fórumokat erre, ne csak évente egy alkalommal, azt is formális keretek között. Rendezzünk Nagykovácsi Bálat, hozzunk létre mikro parkokat , osszuk fel önálló képviseletű településrészekre!

Szorosabb kapcsolatot a civil szervezeteinkkel

A civil szervezetek egy-egy jó ügy mellett köteeződnek el és jogi formát is öltenek - egyesület vagy alapítvány formájában. Tevékenységüket értékeljük, számítsunk rájuk a helyi ügyek megoldásában, előbbre vitelében. A Civil Alap pályázataiban független zsűrizést vezessünkbe, azaz vonjuk be a civileket is a döntésbe.


Ha szimpatikusnak találja elképzeléseinket, akkor kérjük, hogy ossza meg ismerőseivel!


Összekovácsoló Egyesület

Összekovácsoló egyesület

ÖsszeKOvácsolódó független nagykovácsi lakosok vagyunk, akik jókedvvel, sok együttérzéssel és azzal a szándékkal indultunk el, hogy a közösen megfogalmazott célok megvalósításában széleskörű együttműködésre találjunk a településen és tágabb környezetünkben.

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!