Kérjük, hogy adományával támogassa működésünket! - Tovább a támogatáshoz »

Növekvő lakosságszám, csökkenő településindex érték.

Tények

A nagykovácsi lakosság számának, összetételének alakulása

Népszámlálás 2022 adatok alapján (Forrás: KSH)

Nagykovácsi a Budapesti Agglomeráció egyik dinamikusan fejlődő budai települése. 2011-2022 között (11 év alatt) a lakónépesség közel 32%-kal nőtt, a lakásállomány 27%-kal. Népszerűsége töretlen, sokan választják új otthonuknak. 2011-2022 között a népesség 32%-kal nőtt, azonban a 0-14 éves korosztály ezen belül 29%-kal, míg az idősebb generáció (65 év felettiek) arányának emelkedése 77%-os! Az adatokból látszik, hogy a gyermekkorú lakónépesség dinamikus növekedése lelassult, viszont az idősebb korosztály aránya jelentősen növekszik. Ez magyarázható azzal is, hogy az újonnan beköltöző családok gyerekvállalási kedve szerényebb (a 2 gyerekes családmodell lett jellemzőbb), illetve a felnövekvő generáció egy része elköltözik és szüleik itt maradnak továbbá egyre gyakoribb, hogy az idősebb generáció is lakhelyéül választja Nagykovácsit, vagy gyermekeik költöztetik őket ide.

A 2011-2022 időszakban 645 új lakás épült, átlagosan közel évi 60 új otthonnal számolhatunk. Míg 2019-ben az állandó népesség száma kb. 8300 fő volt, 2022-ben már 8905 fő (a bejelentett lakókról van szó, valójában jóval több). Ha végigsétálunk a Nagyszénáskerten és Zsíroshegyen, láthatjuk, hogy kb. még minden ötödik telek üres, vagy nyaralóként használatos. Tekintettel arra, hogy senkitől nem vehető el a jog, hogy a lakóingatlanán házat építsen, ha telkenként csak egy lakással számolunk, akkor is jelentős további népességnövekedésre számíthatunk. Ha ez a növekedés az előző időszakhoz hasonló tendenciát követ, akkor 10 év múlva minimum 13000 lakossal kell számolnunk.

A 2022-es Népszámlálás adatai összehasonlítást is engednek a korábbi évekhez képest, így a változások jól nyomon követhetők, a tendenciák mindenki számára érzékelhetők:

A jövő települései Magyarországon - az Egyensúly Intézet településindexe 2024-es kiadványa részletes elemzést és képet ad a magyarországi településfejlődés útjairól és választott eszközeiről.

https://egyensulyintezet.hu/wp-content/uploads/2024/01/Telepulesindex_2024.pdf

Főbb megállapításaik tanulságosak:

  1. Magyarország csak úgy válhat sikeresebbé a következő évtizedekben, ha életerős, szabad és cselekvőképes kisközösségekre támaszkodhat. Az Egyensúly Intézet ezért saját indexet dolgozott ki, amely önkormányzati ciklusokon átívelően teszi lehetővé a közösségek adottságainak és fejlődésének adatalapú értékelését, a települések, illetve a fővárosi kerületek egymáshoz viszonyított helyzetének nyomon követését.
  2. Az Egyensúly Intézet minden évben frissítve teszi közzé településindexét, hogy minden döntéshozó és érdeklődő olvasó számára követhetővé válhasson az egyes magyar települések fejlődésének üteme. A településindex lehetővé teszi, hogy az egyes települések fejlődését az adatok alapján lehessen megítélni, emellett segíti a döntéshozókat azoknak a területeknek az azonosításában, amelyek célzott fejlesztése révén hazánk helyi közösségei még sikeresebbé és erősebbé válhatnak.
  3. A Budapestet sújtó kivándorlás számos agglomerációs településre ró jelentős terhet: 1–2 ezer betelepülőt sem képesek befogadni úgy, hogy közben megtartsák az infrastrukturális és az intézményi ellátottság színvonalát.

A településindex elemzése alapján Nagykovácsi indexpontszáma 2014-ben 42,7, 2021-ben 42,3, tehát az index alapján visszeesés tapasztalható. (https://egyensulyintezet.hu/ei-telepulesindex-2023)

Nagykovácsiban az egy főre jutó közhatalmi adóbevétel 2023-ban a 76 mFt-ot közelíti. Az iparűzési adóbevétel egy főre eső összege ennek a felét sem éri el. (forrás: Nagykovácsi Zárszámadási rendelete 2023., www.nagykovácsi.hu)


Ha szimpatikusnak találja elképzeléseinket, akkor kérjük, hogy ossza meg ismerőseivel!


Összekovácsoló Egyesület

Összekovácsoló egyesület

ÖsszeKOvácsolódó független nagykovácsi lakosok vagyunk, akik jókedvvel, sok együttérzéssel és azzal a szándékkal indultunk el, hogy a közösen megfogalmazott célok megvalósításában széleskörű együttműködésre találjunk a településen és tágabb környezetünkben.

Együttműködő szervezetek

Támogató partnerünk - NATE - Nagykovácsi Természetvédők
Támogató partnerünk - CiNKe

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legúljabb híreinkről és eseményeinkről.

Sikeresen feliratkozott!
Köszönjük!